Mr. Farshida Zafar in Vakblad IP over juridische streamdienst

In augustus 2015 is de pilot Erasmus Law College (ELC)-Library gestart. De ELC-library is een streamingsdienst van juridische literatuur voor eerstejaars bachelorstudenten die studeren aan Erasmus School of Law. Mr. Farshida Zafar (projectleider) geeft over deze pilot een uitgebreid interview in het Vakblad voor Informatieprofessionals (IP). 

Eén van de redenen voor het invoeren van de ELC-library is de jaarlijkse instroom van studenten die ESL elk jaar moet verwerken. Al die studenten zoeken een plek in het studielandschap binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. De beschikbaarstelling van hardcopy literatuur is daardoor een grote opgave. Door de ELC-library kan de hoeveelheid van hardcopy literatuur op termijn drastisch naar beneden.

Het idee van een streamingdienst legde Farshida Zafar (projectleider) voor bij de drie grootste juridische uitgevers. Zij waren erg enthousiast over het idee en Zafar kreeg van hen groen licht. Aan de pilot van ELC-library doen zo’n 100 studenten en 50 tutoren mee. Studenten betalen voor de streamingsdienst 20 euro per maand, een bedrag dat op jaarbasis een flinke besparing oplevert. ‘als je ervan uitgaat dat de studieboeken voor de eerste vijf maanden ongeveer 400 euro kosten, dan ben je met 100 voor de streamingdienst aanzienlijk goedkoper uit’, aldus Zafar De pilot duurt tot eind academisch jaar 2015-2016.