Mr.drs. Eva Eijkelenboom in FD over tanend vertrouwen in accountants

Nieuws
Logo Financieele Dagblad

In een opinie-artikel in het Financieele Dagblad reageren mr.drs. Eva Eijkelenboom (Erasmus School of Law), prof. dr. mr. Steven Hijink (Radboud Universiteit) en mr.drs. Lars in ’t Veld (Radboud Universiteit) op recent verschenen rapportages van de AFM en de MCA over hervormingen in de accountantssector. Eijkelenboom, Hijink en In ’t Veld juichen het toe dat een Commissie Toekomst Accountancysector onderzoek gaat doen naar de ‘wicked problems’. Wel menen zij dat die commissie de tijd moet krijgen om een degelijke oorzakenanalyse te maken.

In het Financieele Dagblad van 26 november 2018 verscheen een opinie-artikel waarin mr.drs. Eva Eijkelenboom, prof. dr. mr. Steven Hijink en mr.drs. Lars in ’t Veld reageren op recente rapporten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Volgens de AFM en de MCA staat kwaliteit van de wettelijke controles onder druk en gaat de hervorming van de accountantssector te langzaam. Het vertrouwen in accountants is tanende. Minister Hoekstra gaat daarom over tot instelling van een Commissie Toekomst Accountancysector.

De AFM onderzocht in de op woensdag 21 november verschenen verkenning vanuit de economische theorie van marktfalen of er oorzaken van achterblijvende kwaliteit van wettelijke controles besloten liggen in de structuur van de sector en accountantsorganisaties. Eijkelenboom, Hijink en In ’t Veld vinden het zorgwekkend dat ervaringen met Amerikaanse wetgeving zonder benodigde vertaalslag toegepast op de Nederlandse markt en ook een analyse van de effecten van nieuwe wetgeving in die verkenning grotendeels ontbreekt. Eijkelenboom, Hijink en In ‘t Veld: “Pas vier maanden geleden zijn de recentste aanpassingen in de accountancywetgeving doorgevoerd. Dat toetsingsproces is nog gaande; uitkomsten kunnen nog niet worden meegenomen. Het is daarom nog (te) vroeg om conclusies te trekken over het verandertraject van accountantsorganisaties.”

Promovendus
Meer informatie

Het hele artikel is hier te lezen (achter paywall).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen