MVI-financiering voor Centre Leiden-Delft-Erasmus

MVI-financiering voor Centre Leiden-Delft-Erasmus

Het Centre for Frugal Innovation in Africa (CFIA) heeft een subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) van NWO in de wacht gesleept. Onderzoekers van dit centre van de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus gaan samen met Nederlandse bedrijven en Afrikaanse ondernemers nieuwe ‘inclusieve’ businessmodellen ontwikkelen voor succesvolle innovatie in Afrika. ​

Het Centre for Frugal Innovation in Africa (CFIA) gaat samen met de Nederlandse bedrijven Philips, waterbedrijf OASEN en waterbedrijf Hatenboer op zoek naar nieuwe, ‘inclusieve’ businessmodellen voor succesvolle innovatie in Afrika. Zo’n inclusief businessmodel is gericht op het maken van winst, maar ook op een positieve bijdrage aan duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling, passend bij lokale omstandigheden en waarden. Deze modellen zijn nieuw en complex en voor zowel bedrijven als wetenschappers een grote uitdaging. De wetenschappers gaan aan de slag met action learning cases op de terreinen van water en gezondheidszorg. Lees meer [link].

Het project van Centre for Frugal Innovation in Africa (CFIA) duurt vier jaar. Behalve het MVI-geld uit de Topsectoren water en gezondheid financieren de deelnemende Nederlandse bedrijven het onderzoek mee. In totaal gaat het om circa 4, 5 ton. 
Prof.dr. Peter Knorringa van het International Institute of Social Studies (ISS) is de trekker van CFIA. Ook Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in de persoon van prof.dr. Rob van Tulder speelt een belangrijke rol in het Centre.

Alliantie 
CFIA is een van de multidisciplinaire centres onder de vlag van de strategische alliantie tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Behalve CHIA sleepte nog een centre van de strategische alliantie een MVI-subsidie in de wacht: het Centre for Safety and Security.

Zie ook het dossier

Over het programma 
Het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) van NWO stimuleert onderzoek van consortia van multidisciplinaire onderzoeksteams en private partijen die bij het ontwerpen van nieuwe technologie direct kijken naar de ethische en maatschappelijke aspecten. Dit voorkomt dat achteraf dure aanpassingen nodig zijn of dat de samenleving nieuwe technologie afwijst. Het onderzoek sluit aan bij een of meer van de Nederlandse Topsectoren. NWO had voor deze ronde een budget van 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen nu in totaal zeventien nieuwe wetenschappelijke onderzoeken starten.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 of E press@eur.nl