MVO Expertpanel: Duurzame inzetbaarheid

MVO Expertpanel: Duurzame inzetbaarheid

Iedereen heeft het over duurzame inzetbaarheid. Maar vraag niet wat het precies inhoudt of wie er verantwoordelijk voor is. Zelfs de MVO-experts betwijfelen of dit Peoplethema binnen het takenpakket van de MVO-manager valt. Is dat niet aan de collega’s van Human Resources (HR), of aan het management of de medewerkers zelf? Uit het jongste onderzoek van Karen Maas, universitair docent aan  Erasmus School of Economics en wetenschappelijk directeur van de postacademische MVO-opleidingen van Erasmus School for Accounting & Assurance (ESAA), en Jacqueline Scheidsbach (ESAA) blijkt dat duurzame inzetbaarheid nog een schip zonder anker is.

Volgens het MVO Expertpanel moet HR meer aandacht besteden aan soft skills en aan het beter aanpassen van (het werkpakket binnen bestaande) functies. Leidinggevenden moeten daarnaast aandacht besteden aan verbeterpunten op de werkvloer, zoals een sterker mentorschap, en het bespreekbaar maken van kwesties voor de medewerkers (zoals overwerk, vitaliteit of leefstijl). Echter heeft de inzet van duurzame inzetbaarheid geen zin als de werknemer de aangeboden kansen niet benut. De eindverantwoordelijkheid voor de uitwerking van duurzame inzetbaarheid ligt hierdoor bij de werknemer after all.

Meer informatie

Over P+

P+ is hét magazine voor de praktijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland, en geeft praktische invulling aan de 3 P's van duurzaam ondernemen: people, planet, profit.

Over het MVO Expertpanel 

Het MVO Expertpanel is opgericht door de Erasmus School of Accounting & Assurance/Erasmus School of Economics en bestaat uit MVO-professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, de not for profit-, ontwikkelings- en goededoelenorganisaties. Deelnemers zijn voornamelijk CEO/algemeen directeur en MVO of CSR-managers van onder meer de AEX/AMX-bedrijven en organisaties uit het professionele netwerk van de betrokkenen. Zij zijn allen actief in besluitvorming en/of advies rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook (oud-) docenten en alumni van het Executive Program CSR maken deel uit van het MVO Expertpanel.