MVO Expertpanel: ‘Langetermijnvisie nodig’

MVO Expertpanel: ‘Langetermijnvisie nodig’

Wat houdt duurzaam beleid tegen? Erasmus Universiteit Rotterdam doet met haar nieuwste enquête onder leden van het MVO Expertpanel onderzoek naar MVO barrières. Daarbij kun je denken aan zowel institutionele, organisatie- als ook individuele drempels. De grootste barrières zitten volgens het MVO Expertpanel op het institutionele niveau. Zo vindt 93% van de MVO professionals dat Nederland te weinig inzet op langetermijnbeleid. Nog eens 88% vindt dat het kortetermijnbeleid van investeerders MVO zelfs tegenhoudt.

Ook de eenzijdige blik op groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) is voor 83% een doorn in het oog. Er wordt te weinig gestuurd op geluk, welzijn en gezondheid. Daarnaast wordt in opleidingen te weinig aandacht besteed aan duurzaamheid, zo stelt 81% van de respondenten. Op organisatieniveau wordt vooral de gebrekkige aandacht van aandeelhouders voor niet-financiële prestaties (83%) als reden gezien voor de moeizame strategische aanpak van MVO. Op individueel niveau is het kennis en verantwoordelijkheidsgevoel.

‘Het resultaat van de enquête is verrassend, maar de problemen zijn zeker niet onoplosbaar. We voeren graag een pleidooi voor langetermijnbeleid, zoals het industriebeleid van de Nederlandse overheid en verdere fiscale vergroening.’ Aldus oprichters van het MVO Expertpanel Karen Maas (Erasmus School of Economics) en Jacqueline Scheidsbach.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in P+ Magazine n.a.v. een enquête onder MVO professionals over MVO barrières.

Over P+
P+ is hét magazine voor de praktijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland, en geeft praktische invulling aan de 3 P's van duurzaam ondernemen: people, planet, profit. Voor het magazine P+ verzorgt Karen Maas de komende maanden een serie over impact. In het september/oktober nummer van P+ is de aftrap van de serie met een interview Milestones, waarin wordt teruggeblikt op 3 jaar impact onderzoek en meetmethoden. Waar stonden we toen en wat is er allemaal gebeurd sindsdien. 'Hot' is nu impact investing, een veel gebruikt begrip maar wordt er ook op de juiste wijze invulling aan gegeven?