Naar een evenwichtiger speelveld voor werknemers en zelfstandigen

Naar een evenwichtiger speelveld voor werknemers en

Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie en houder van de H.J. Witteveenleerstoel aan Erasmus School of Economics, constateert dat er problemen ontstaan bij flexibele contracten doordat het arbeidsstelsel uitgaat van vaste banen. De Vries pleit in Het Financieele Dagblad, d.d. 2 november 2016 voor een glijdende premieschaal omdat de overgang van afhankelijkheid naar zelfstandigheid geleidelijk verloopt.

De arbeidsmarkt kent steeds meer flexibele contracten. Het heeft Nederland geen windeieren gelegd, want ten opzichte van een land als Frankrijk met zijn starre arbeidsmarkt ligt ons inkomen per hoofd van de bevolking 22% hoger, voornamelijk doordat de afgelopen decennia in Nederland veel meer mensen aan werk zijn gekomen. Maar omdat ons arbeidsstelsel nog uitgaat van een vaste baan geeft dit problemen bij de pensioenopbouw en het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als men overstapt van een vaste baan naar een flexibel contract en omgekeerd.

Meer informatie

Klik hier om het volledige opinieartikel te lezen in Het Financieele Dagblad, d.d. 2 november 2016