Naar meer maatschappelijke relevantie van onderzoek – maar hoe?

Naar meer maatschappelijke relevantie van onderzoek – maar

Hoge kwaliteit alleen is niet meer genoeg voor wetenschappelijk onderzoek, het moet in toenemende mate ook maatschappelijk relevant zijn. Maar hoe kunnen we zowel excellent als relevant onderzoek stimuleren? Over die vraag organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Universiteit Leiden (CWTS) op dinsdag 31 januari 2017 een conferentie.

In onderzoeksevaluaties staat steeds meer de maatschappelijke rol van wetenschap centraal, naast de wetenschappelijke kwaliteit. Maar hoe kunnen we zowel excellent als relevant onderzoek stimuleren? Welke invloed hebben evaluaties en prestatie-indicatoren op de richting waarin de wetenschap zich ontwikkelt? Leiden indicatoren als de Journal Impact Factor inderdaad te zeer een eigen leven? En hoe kunnen we jongere generaties onderzoekers adviseren als het gaat om publicatiestrategie en de ontwikkeling van hun loopbaan? 

Onderzoekers moeten vaak veel ballen tegelijk in de lucht houden: onderzoeker, docent, manager en beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld arts). Maar het is onmogelijk op al deze terreinen te excelleren. Er is een groeiend besef dat als bestuurders van universiteiten écht aan talent management willen doen, ze onderzoekers de kans moeten bieden zich op één of twee terreinen écht te specialiseren - die terreinen waar die persoon echt goed in is. Dat verbetert de vooruitzichten van wetenschappers, zowel binnen als buiten de academische wereld. 

‘The Evaluation Society’
Bovenstaande vragen staan centraal op de conferentie ‘Quality and Relevance of Research 2017’, die de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert in samenwerking met de Universiteit Leiden. 

Keynote speaker is de vooraanstaande Deense wetenschapper prof.dr. Peter Dahler-Larsen, auteur van het boek 'The Evaluation Society'. Hij gaat in op theorieën over het evalueren van onderzoekskwaliteit. Prof.dr. Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam, vaste wetenschappelijke adviseur van de Europese Commissie), de andere keynote speaker, gaat in op de kwaliteitsbeoordeling door beleidsmakers. Verder zijn er onder meer suggesties door jonge onderzoekers om waarde van onderzoek te wegen. 

Tot slot behandelt prof.dr. Paul Wouters (directeur CWTS) een aantal alternatieven voor de toekomst. Hij stelde eerder: “Indicatoren zoals de journal impact factor en de h-index zijn te veel de maat der dingen geworden. Tijdschriften en wetenschappers zijn ze als doel op zich gaan zien.”

De conferentie wordt geopend door de Rotterdamse rector magnificus prof.dr. Huibert Pols en afgerond door de rector van Leiden, prof.dr. Carel Stolker.

Registratie via http://researchrelevance.nl

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl