Nederland 7e in WEF Inclusive Development Index 2017

Nederland 7e in WEF Inclusive Development Index 2017

Nederland staat op plek 7 in de eerste Inclusive Development Index. In deze nieuwe Index van het World Economic Forum worden landen niet alleen worden gerangschikt op basis van economische groei, maar ook op basis van ongelijkheid binnen het land. Het onderzoeksinstituut INSCOPE - Research for Innovation is partnerinstituut van het World Economic Forum.

De Inclusive Development Index 2017 van het WEF omvat 103 landen. Nederland scoort in deze index relatief hoog op economische groei en het aanpakken van ongelijkheid, maar de ongelijkheid in Nederland is wel toegenomen. Elementen als een relatief lage mate van inkomensongelijkheid en armoede, en relatief hoge levensstandaarden dragen bij aan deze notering. Maar de overall score van Nederland op deze index is met 1,7% gedaald gedurende de periode 2010-2014. Dit betreft een substantiële daling in vergelijking met andere landen. Vooral op het gebied van werkgelegenheid en de armoedegraad hebben er negatieve ontwikkelingen plaatsgevonden. 

Onderzoeksleider Henk Volberda, Professor of Strategic Management & Business Policy aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM): “Nederland heeft met een 7e positie een relatief goede uitgangspositie wat betreft de combinatie van economische groei en het aanpakken van ongelijkheid. Nederland dient er echter wel op te letten dat het niet verder weg zakt. Het aanpakken van bijvoorbeeld de werkeloosheid en het verminderen van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft vormen daar belangrijke actiepunten voor. Gelukkig zien we in meer recente cijfers dat Nederland zeer effectief is in het terug dringen van de werkeloosheid.”

Noorwegen
Achtereenvolgens Noorwegen, Luxemburg, en Zwitserland voeren de index aan: ze hebben relatief hoge economische groei in combinatie met relatief weinig ongelijkheid. Zo heeft Noorwegen relatief sterke mechanismes om rechtvaardige beloningen te bevorderen in combinatie met relatief effectieve sociale bescherming. Ook heeft het land relatief lage werkloosheidcijfers, en een relatief hoge participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Volgens Henk Volberda geven deze bevindingen aan dat “het waardevol is om bij rankings verder te kijken dan louter economische maatstaven. Economische groei en het aanpakken van ongelijkheid kunnen hand in hand gaan. Dit is een actueel, maar uitdagend vraagstuk. Het rapport laat echter zien dat er bij veel landen nog een discrepantie is tussen aandacht voor economische groei en het aanpakken van ongelijkheid.” 

Verder blijkt uit de Index dat de mate van ongelijkheid toeneemt in 51% van de 103 onderzochte landen gedurende de periode 2010-2014. In 42% van de landen nam de mate van ongelijkheid toe, terwijl het BBP per inwoner steeg. De laatstgenoemde ontwikkeling is deels toe te schrijven aan de toename van het ongelijke verdeling van rijkdom. In verschillende landen ligt het accent relatief sterk op het verminderen van de ongelijkheid ten opzichte van economische groei zoals in Nieuw Zeeland en Zuid-Korea. In landen als Brazilië, Ierland, Japan, Mexico, Nigeria, Zuid-Afrika, en de Verenigde Staten is dat juist andersom. Volgens Henk Volberda tonen deze bevindingen aan dat “in geavanceerde landen het accent niet automatisch ligt op het aanpakken van ongelijkheid ten opzichte van het bevorderen van economische groei.” 

Het volledige rapport voor Nederland vindt u hier 

Het onderzoeksinstituut INSCOPE - Research for Innovation onder leiding van Henk W. Volberda, Professor of Strategic Management & Business Policy aan RSM - is partnerinstituut van het World Economic Forum. www.rsm.nl/inscope

Meer informatie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM, via +31 10 408 2877 of mschouten@rsm.nl.