Is Nederland klaar voor Big Data?

Foto van ICFG seminar

Big Data is onmisbaar geworden in onze samenleving en de ontwikkelingen rondom het fenomeen hebben een groot effect voor de gehele samenleving. Emanuel van Praag, hoogleraar Financiële Technologie en Recht aan Erasmus School of Law geeft uitleg over de juridische uitdagingen van Big Data op 10 juni 2021 tijdens het gratis seminar: ‘The sky’s the limit or not?’. Is het Nederlandse recht wel klaar voor de uitdagingen die Big Data in de toekomst met zich mee gaat brengen? Of wordt de maatschappij ingehaald door de techniek?

Big data brengt veel voordelen met zich mee. Zo kunnen algoritmen ervoor zorgen dat informatie een stuk sneller verwerkt wordt dan wanneer het dit door een persoon wordt gedaan. Er zijn nieuwe databronnen bijgekomen, maar de data is ook gedetailleerder geworden. Zo wordt je bankrekening bijvoorbeeld gerubriceerd in bijvoorbeeld huur, verzekeringen en boodschappen en is het mogelijk om je rijgedrag te meten. De vraag is echter of de wet hier wel op is gericht of en in hoeverre hier grote risico’s bij komen kijken. Is er genoeg vertrouwen in algoritmen en Big Data, of is het nog te risicovol? Wat betekenen de ontwikkelingen voor financial inclusion?

Tijdens het seminar van het onderzoeksinstituut ICFG op 10 juni komen deze en vele ander onderwerpen aan bod. Er zal onder andere worden stilgestaan bij de juridische uitdagingen van Big Data, het interne toezicht erop en de invloed van Big Data op de bankensector. Onder andere Annika Galle en Emanuel van Praag van Erasmus School of Law spreken tijdens dit seminar. Je kunt je tot uiterlijk 6 juni gratis aanmelden via deze link.


Gerelateerde content
Hoe dienen juridische, compliance en ethische uitdagingen in het toezicht, regelgeving en beleid aangepakt te worden?
Foto van ICFG seminar

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen