Nederland scoort steeds beter in de European Innovation Scoreboard

Nederland scoort steeds beter in de European Innovation

Nederland behoort tot de top van Europa op het gebied van Innovatie. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie. De jaarlijkse scoreboards vergelijken innovatieprestaties in Europa. Ons land behoudt dit jaar de vijfde plaats in Europa en promoveert van de groep Strong Innovators naar de groep Innovation Leaders. Jan van den Ende, hoogleraar Management of Technology and Innovation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam analyseerde de prestaties van Nederland van de afgelopen jaren. Zijn (Engelstalige) rapport vindt u hier.

Nederland doet het al jaren goed met het scheppen van de voorwaarden voor innovatie, vooral door sterke kennisontwikkeling en uitgebreide overheidssteun. Op dit laatste punt heeft Nederland over de tijd zijn positie versterkt. Wel opvallend is volgens Jan van den Ende, hoogleraar Management of Technology and Innovation bij Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), dat de cijfers laten zien dat Nederland het beter doet op innovatiemanagement dan eerder werd aangenomen.

Innovatiemanagement gaat om het managen van het proces om kennis daadwerkelijk om te zetten in succesvolle nieuwe producten en diensten. Dat werd tot nu toe als de achilleshiel van het innovatieproces in ons land gezien.

Positieve scores
Van den Ende volgt al meer dan tien jaar de prestaties van Nederland op de European Innovation Scoreboard. De European Innovation Scoreboard is wetenschappelijk van hoge kwaliteit, omdat hij gebaseerd is op data van het Europese Bureau voor de Statistiek Eurostat. Hij ziet verschillende positieve scores van Nederland:

- Nederland publiceert 40% meer vaak-geciteerde wetenschappelijke artikelen dan het EU gemiddelde;

- In samenwerking bij publicaties tussen research instellingen en het bedrijfsleven scoort Nederland meer dan twee keer zo hoog als het gemiddelde van de EU;

- Nederland vraagt relatief veel patenten aan ten opzichte van het gemiddelde van de EU;

- In venture capital investeringen voor startende ondernemers is in Europa een teruggang te zien over de   tijd. In Nederland is die teruggang minder sterk;

- Op dit moment introduceren meer midden- en kleinbedrijven innovaties dan gemiddeld in Europa.

Van den Ende concludeert dat ons land het over de tijd steeds beter doet, maar dat we het innovatiemanagement nog verder zullen moeten verbeteren. Ondanks het hoge kennisniveau blijft nu nog veel van de nieuwe kennis ongebruikt op de plank liggen. ‘En dat is zonde, omdat innovatie nu eenmaal hetinstrument is waarmee je de internationale concurrentie het hoofd kunt bieden.’ 

Meer informatie

Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager, RSM, T (010) 408 2877 E mschouten@rsm.nl