Nederland zakt drie plaatsen op de “Global Gender Gap Index 2016”

Rotterdam, 26 oktober 2016 – Nederland is 3 plaatsen gezakt op de jaarlijks door het World Economic Forum (WEF) opgestelde Global Gender Gap Index, zo blijkt uit het zojuist gepubliceerde “The Global Gender Gap Report 2016”. Vrouwen participeren minder in het arbeidsproces, hebben overwegend een parttime baan, verdienen aanzienlijk minder en hun aandeel in leidinggevende functies blijft sterk achter.

De Global Gender Gap Index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen, waarbij is gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg/levensver­wachting. In deze elfde editie van het rapport blijkt dat Nederland geen progressie heeft geboekt op het gebied van arbeidsparticipatie en inkomensgelijkheid. Ook wereldwijd bezien valt de vooruitgang tegen. Gezien de huidige ontwikkelingen kan het nog wel 170 jaar duren voordat economische gelijkheid tussen beide seksen zal zijn gerealiseerd. Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research for Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder leiding van Prof.dr. Henk W. Volberda, is partnerinstituut van het World Economic Forum en verzamelde met zijn onderzoeksteam de gegevens voor Nederland. Het volledige rapport vindt u bijgevoegd als PDF.

Belangrijkste bevindingen voor Nederland:
Nederland is drie plaatsen gezakt en bezet nu de 16e positie. Slechts eenmaal eerder (in 2010) viel Nederland uit de top-15 (17e positie). Slechts 76% van de ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland gedicht.

  • Vrouwen in Nederland participeren minder in het arbeidsproces dan mannen (74% vrouwen t.o.v. 85% mannen), hebben overwegend een parttime baan (64% van de vrouwen t.o.v. 30% van de mannen), verdienen nog steeds aanzienlijk minder (-52%), ook bij gelijkwaardige functies en hun aandeel in leidinggevende functies blijft sterk achter (26% vrouwen versus 74% mannen).
  • Op onderwijsparticipatie doen vrouwen het in Nederland beter dan mannen (+ 7% voor hoger onderwijs), maar ze zijn ondervertegenwoordigd in technische STEM functies (6% van de vrouwen t.o.v. 26% van de mannen). De oververtegenwoordiging van vrouwen in kantoor en administratieve banen zal volgens Henk Volberda “een voorbode kunnen vormen van een nieuw moeras op de werkvloer”. Disruptieve technologieën als onderdeel van de vierde industriële revolutie (Internet of Things, Robotisering, Digitalisering, 3D printing, Big Data) zullen een onevenredig negatieve impact hebben op de economische vooruitzichten van vrouwen in vergelijking tot mannen.
  • De politieke invloed van vrouwen in Nederland is gelijk gebleven; 37% van de tweede kamer zetels en 47% van de ministersposten wordt door vrouwen ingenomen
  • Op het gebied van toegang tot gezondheidszorg en leeftijdsverwachting is er geen sprake van ongelijkheid; de levensverwachting van vrouwen is 72 jaar en mannen 70 jaar.

De Top-20 van de Global Gap Index 2016
De ranking wordt net als vorig jaar aangevoerd door IJsland, gevolgd door Finland, Noorwegen, Zweden en Rwanda. Finland en Noorwegen zijn van positie gewisseld, alsmede Ierland (nu 6e positie) en Rwanda. De top-10 bestaat uit dezelfde landen als vorig jaar, met uitzondering van Zwitserland dat net als Nederland 3 plaatsen zakt. Grootste stijger binnen de top-20 is Burundi, dat nu de 12e plek inneemt.

Over de Global Gender Gap Index 2016:
Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen remt economische groei en belemmert landen om concurrerender te worden. Gezien de urgentie om de ‘gender gap’ te dichten brengt het World Economic Forum (WEF) jaarlijks een rapport uit waarin landen onderling worden vergeleken en inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre door landen progressie wordt geboekt met het reduceren van ongelijkheid tussen beide seksen op vier aspecten van ongelijkheid: (1) economische participatie en kansen; (2) toegang tot onderwijs; (3) gezondheidszorg en levensverwachting; en (4) politieke invloed. De zogenaamde ‘Global Gender Gap Index’, met de overall score, staat daarin centraal.

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wordt consequent gerekend tot de meest toonaangevende business schools van Europa. RSM biedt baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en opleidingen ter verdere bevordering van excellentie in alle aspecten van management. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van bedrijven, logistiek en handel. RSM richt zich op het ontwikkelen van zakelijke leiders die streven naar internationale carrières en die door hun innovatieve ideeën kunnen werken aan een duurzame toekomst. RSM heeft een ruim aanbod van bachelor, master, MBA, PhD en executive programma's van het hoogste niveau. Studievoorlichting en activiteiten van RSM voor toekomstige studenten, executives en alumni worden ook aangeboden vanuit ons kantoor in Chengdu, China. 

Meer informatie

Global Gender Gap Index rapport; Henk Volberda (M) 06 1297 2233; (T) 010 408 2761; (E) hvolberda@rsm.nl.

RSM; Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM, via +31 10 408 2877 of mschouten@rsm.nl.