Nederlandse gangleven minder rooskleurig dan beeldvorming

De Haagse Crips hebben in de afgelopen decennia geregeld van zich laten horen in de media, onder andere in actualiteitenprogramma’s, in tijdschriften, een boek en een documentaire. Maar onderdeel uitmaken van een gang in Nederland is anders dan de beeldvorming over de Crips suggereert.

Criminoloog Robby Roks belicht die keerzijden van het ‘gangleven’ in zijn proefschrift over de Haagse Rollin 200 Crips. Hij verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 18 maart 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in Den Haag een groepering die zichzelf de Crips noemt, naar het voorbeeld van The Crips uit Los Angeles. Voor zijn proefschrift ‘In de h200d. Een eigentijdse etnografie over de inbedding van criminaliteit en identiteit.’ deed Robby Roks van 2011 tot 2014 veldwerk in een kleine wijk in Den Haag. Hij onderzocht hoe deze Haagse Crips zich verhouden tot de buurt die zij claimen als hun “h200d”, hun territorium. Daarnaast reconstrueerde hij van dichtbij hoe het netwerk van de Haagse Crips zich in de loop der jaren ontwikkelde en met welke activiteiten zij zich bezighielden.

Er is in Nederland geen andere groep bekend die al zo lang en zo duidelijk worden geïnspireerd door Amerikaanse gangstijlen. Hoewel deze Haagse Crips zich net als hun Amerikaanse voorbeelden zeer gewelddadig presenteren in de media, blijkt dat de leden zich in de praktijk niet 24/7 bezighouden met criminaliteit en geweld. De studie van Roks illustreert dat de formatie van een gang als de Crips in Nederland te maken heeft met identiteit en identificatie.

Onderlinge conflicten
Hun naam en verschijningsvorm roepen een associatie op met Amerikaanse gangs, maar de Haagse Crips moeten vooral gezien worden als een lokale groep uit een kleine buurt uit Den Haag. Roks belicht in zijn studie verschillende spanningen in de buurt, waaronder met de politie. De grootste conflicten deden zich echter voor tussen leden van de Crips, mede als gevolg van het feit dat de realiteit van het onderdeel uitmaken van een ‘gang’ in Nederland minder rooskleurig bleek dan de succesvolle en gewelddadige beeldvorming over de Haagse Crips doet vermoeden. 

Het onderzoek kwam tot stand met subsidie van het NWO-programma ' Conflict en Veiligheid'.

Bekijk de video van Robby Roks:

 

Over de promovendus

Robby Roks is universitair docent bij de sectie Criminologie van der Erasmus School of Law. Hij studeerde in 2007 af in Rotterdam met een etnotgrafisch onderzoek naar de leider van de Haagse Crips en kreeg daar een eervolle vermelding voor op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie. Roks was tijdelijk verbonden aan het wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar was hij betrokken bij de Monitor Georganiseerde Criminaliteit.