Nederlandse rijken zijn wel/niet rijker geworden

niet rijker geworden

In opdracht van het Internationaal Monetair Fonds onderzochten hoogleraar Koen Caminada en zijn collega's de inkomensontwikkeling van de bovenste 10 procent van de Nederlandse huishoudens. Conclusie: de Nederlandse rijken zijn de afgelopen jaren niet rijker geworden. Bas Jacobs, bijzonder hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, geeft zijn mening op de website van de Volkskrant, d.d. 16 maart 2015.

Jacobs kijkt niet op van de conclusies. Hij vindt het alleen jammer dat het onderzoek nu weinig zegt over de inkomensverdeling in Nederland, doordat het niet kijkt naar de overige 90 procent van de inkomensverdeling. 'Aan het begin van de jaren tachtig is de ongelijkheid in het onderste deel van de inkomensverdeling toegenomen, omdat de inkomens van uitkeringsgerechtigden minder snel zijn gestegen dan de gemiddelde inkomens door de ontkoppeling.' Aldus Jacobs. 

Meer informatie

Klik hier om het gehele artikel te lezen op de website van de Volkskrant, d.d. 16 maart 2015.