Negentien EUR-onderzoekers onder meest invloedrijke wetenschappers

Negentien onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden gerekend tot de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld. Ze staan vermeld in de recent gepubliceerde lijst van Highly Cited Researchers 2015 van Thomson Reuters. Daarmee heeft de Rotterdamse universiteit de meeste onderzoekers in deze lijst van ‘hot researchers’. 

Thomson Reuters publiceert jaarlijks een rapport over ’s werelds meest invloedrijke onderzoekers, gebaseerd op veelgeciteerde artikelen tussen 2003 en 2013. Artikelen die in de 0,1 procent meest-geciteerd vallen worden aangemerkt als 'hot research', onderzoek dat de toekomst van het vakgebied heeft beïnvloed.

Dit jaar staan negentien wetenschappers van de Erasmus Universiteit vermeld in de lijst. Vorig jaar waren dat er vijftien. Daarmee is de Rotterdamse universiteit in Nederland (wederom) de instelling met de meeste onderzoekers in de lijst. Zo zijn Justin Jansen en Henk Volberda (RSM) de enige twee Nederlandse onderzoekers op hun vakgebied in de lijst. De Erasmus Universiteit wordt vooral vertegenwoordigd door wetenschappers van het Erasmus MC. Alle negentien namen zijn te vinden via deze link.

In totaal behoren 81 wetenschappers van de Nederlandse kennisinstellingen tot de Highly Cited Researchers van 2015. De lijst van Thomson Reuters bevat circa 3000 onderzoekers met volgens Thomson Reuters ‘uitzonderlijke impact’.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen