Netspar kent theme grant toe aan Benedict Dellaert en Bas Donkers

Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) heeft hoogleraren Benedict Dellaert en Bas Donker een zogenaamde ‘theme grant’ toegekend voor een nieuw project om mensen te helpen bij het nemen van complexe beslissingen over hun pensioen.

Met de Netspar Theme Grant ter hoogte van 250.000 euro kunnen drie deeltijd postdocs worden gefinancierd en kan er op grote schaal informatie over dit onderwerp worden verzameld. Deze postdocs zullen onderzoek doen naar keuze-architecturen en online instrumenten die het potentieel hebben om verschillende pensioentrajecten beter op de behoeften van individuele personen af te stemmen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door onderzoekers van Erasmus School of Economics, University of Alberta en University of South Carolina, in nauwe samenwerking met Netspar-partners Achmea, APG, Robeco en Ortec Finance.

Het onderzoeksteam richt zich op twee onderwerpen die in het huidige Nederlandse pensioenstelsel een belangrijke rol spelen. Het eerste onderwerp betreft het geestelijk verwerken van meerdere risicocomponenten wanneer personen keuzes moeten maken tussen verschillende pensioenregelingen (bijv. een overheidspensioen, een door de werkgever ingestelde pensioenregeling en een met particuliere middelen opgebouwd pensioen). Het tweede onderwerp is gericht op de volgorde waarin personen bij uitgebreide pensioenregelingen tussen risicocomponenten kiezen. Pensioenplanning is een proces dat zich gedurende de gehele levensduur (bijv. wanneer iemand van baan verandert) afspeelt en personen kunnen in de loop van de tijd verschillende keuzestrategieën volgen om met de risico's van hun pensioenplanning om te gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@remove-this.ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846.