Netspar-subsidie van 250.000 euro voor Benedict Dellaert en Bas Donkers

Aan hoogleraren Marketing Benedict Dellaert en Bas Donkers van Erasmus School of Economics is een subsidie van 250.000 euro toegekend voor hun onderzoek naar pensioenbeslissingen in onzekere tijden en risico-rendementsvoorkeuren van pensioendeelnemers. De subsidie wordt verstrekt door Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). Deze denktank richt zich op het bevorderen van een breder begrip van de economische en sociale implicaties van pensioenen, vergrijzing en pensionering in Nederland en Europa.

Individuele pensioenkeuzes in onzekere tijden: het bevorderen van digitale ondersteuning voor risicovolle pensioenbeslissingen

Pensioendeelnemers worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheid rondom hun pensioen en krijgen zelf een grotere verantwoordelijkheid voor het regelen van een goed pensioen. Met het nieuwe pensioenakkoord, staan ook bestuurders van pensioenfondsen voor nieuwe uitdagingen, onder andere omdat hun risico-rendementsbeslissingen voor pensioenbeleggingen zich meer rechtstreeks vertalen in variatie in het pensioeninkomen van de pensioendeelnemers. In hun project onderzoeken prof.dr.ir. Benedict Dellaert en prof.dr. Bas Donkers daarom drie belangrijke aspecten met betrekking tot een beter begrip en ondersteuning van pensioenbeslissingen rondom risico’s:

Het eerste zijn de risico-rendementsvoorkeuren van pensioendeelnemers voor pensioenbeleggingen. Dellaert en Donkers richten zich op 1) individuen die vaak meerdere beleggingen voor hun pensioeninkomen hebben en het moeilijk vinden om de impact van beslissingen per belegging op het risico en rendement van het totale pensioeninkomen te kennen, en 2) de prognoses van het risico en rendement van pensioenbeleggingen en dus ook het pensioeninkomen welke niet vaststaan voor en na de pensionering. Dellaert en Donkers onderzoeken de impact van een meer geïntegreerde interactieve benadering om deelnemers te ondersteunen bij beide aspecten.

Het tweede aspect is de evaluatie van reële opties bij een onzeker toekomstig pensioeninkomen door pensioendeelnemers. Naarmate de onzekerheid over pensioen toeneemt, zijn individuen meer afhankelijk van flexibel toepasbare pensioenregelingen, zoals later met pensioen gaan, een hoog-laag regeling, of doorbeleggen na de wettelijke pensioenleeftijd. Er is nog weinig bekend over de wijze waarop individuen de optiewaarde van deze flexibiliteit evalueren.

Het derde aspect zijn de doelen van pensioendeelnemers bij onzekere pensioenuitkomsten. Door onzekerheid over hoeveel pensioen ze zullen krijgen en wanneer ze met pensioen kunnen gaan, moeten individuen moeilijke afwegingen maken tussen verschillende doelen (bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of een hoger pensioen). Dellaert en Donkers bestuderen de pensioendoelen van deelnemers en hoe het activeren van verschillende doelen hun pensioenbeslissingen beïnvloedt.

Maatschappelijke relevantie

In dit onderzoeksproject gaan Benedict Dellaert en Bas Donkers samenwerken met partners uit de pensioensector (o.a. Achmea, ASR en APG), die graag nieuwe kennis willen ontwikkelen over hoe deelnemers aan pensioenfondsen het beste ondersteund kunnen worden bij hun besluitvorming. Het doel is ook om in contact te komen met beleidsmakers en toezichthouders (bijv. AFM, DNB), die ook grote interesse hebben getoond in het ontwikkelen van een beter begrip van welk type digitale ondersteuning het meest voordelig is voor individuele pensioenbeslissers.

Professor

Bas Donkers, hoogleraar Marketing

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media en Public Relations Officer van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen