News title - Muziek nog steeds een mannenwereld?

News lead text - De afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert samen met de Rotterdamse culturele sector de serie Music Talks, vier artistieke symposia over hedendaagse (pop)muziek en de samenleving. De eerste avond gaat over genderongelijkheid in de muziek en vindt plaats op woensdag 9 september 2015 in WMDC/Grounds. Rotterdamse muziekliefhebbers komen zo op een makkelijke manier in aanraking met Rotterdams wetenschappelijk onderzoek.

News content - 

De serie Music Talks combineert beeldende kunst, talk show en live muziek. De organisatoren bouwen voort op de succesvolle avond ‘Elvis has finally left the building’ rondom racisme in populaire muziek. 

Op 9 september is het onderwerp genderongelijkheid in de muziek'. Vrouwen zijn in de popmuziek niet gelijk aan mannen. Uit studies blijkt dat ze in veel genres ondervertegenwoordigd zijn en minder commercieel succes hebben. Ook genereren vrouwen minder media-aandacht en worden ze veelal op hun uiterlijk beoordeeld. Wat vinden vrouwen - en mannen- daarvan? Welk effect heeft het op hun talentontwikkeling en carrière, en hoe kan deze ongelijkheid aangepakt worden? Met o.a. prof.dr. Liesbet van Zoonen (Erasmus Universiteit), prof.dr. Marion Leonaard (University of Liverpool); kunstenaar Dennis van Vreden, rockzangeres Ella Bandita. Na afloop is er Hiphop Ladies Night.

Vier avonden
De vier artistieke symposia brengen een talk show met wetenschappers, muziekprofessionals, muzikanten en het publiek. WMDC/Grounds organiseert de muziek, Roodkapje verzorgt de beeldende kunst en de initiatiefnemers van de Erasmus Universiteit nemen de wetenschappelijke invulling voor hun rekening. De avond wordt afgesloten met een muzikaal optreden. Per avond schuiven andere Rotterdamse culturele partijen aan. De editie van november gaat over de relatie tussen muziek en Rotterdam als creatieve stad. In 2016 volgen afleveringen over respectievelijk authenticiteit en online muziek verkopen.

Erasmus Universiteit en de stad
Met Musik Talks zoekt de Erasmus Universiteit Rotterdam actief de verbinding met de stad. Wetenschappers worden uitgedaagd uit de ivoren toren te stappen en de stad in te trekken. De universiteit wil een actieve bijdrage leveren aan het versterken van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Rotterdam. Het geeft Rotterdammers de kans te ontdekken welk innovatief onderzoek er aan de universiteit wordt gedaan.

Over het initiatief
Wetenschap inbedden in de samenleving en dus ook ‘fysiek’ aanwezig zijn in de stad, is ook een van de belangrijkste drijfveren van de initiatiefnemers: dr. Pauwke Berkers, Julian Schaap, MSc en Niels van Poecke, MA, voor het organiseren van deze artistieke symposia. Berkers: “Zeker in een stad als Rotterdam waar de kunsten in het algemeen en de (pop)muzieksector in het bijzonder voor grote financiële en artistieke uitdagingen staan is het aangaan van een kritische, met wetenschappelijke feiten onderbouwde dialoog belangrijk”.

Dr. Pauwke Berkers is universitair docent Sociologie van Kunst en Cultuur en heeft veel geschreven over genderongelijkheid in kunst en cultuur. Julian Schaap, MSc is docent-promovendus en doet naast zijn dissertatie ‘Elvis has finally left the building?’ over witheid in rockmuziek onderzoek naar genderongelijkheid in metal muziek. Niels van Poecke, MA is docent-promovendus en onderzoekt  de productie, receptie en esthetica van hedendaagse (indie-)folk muziek in Nederland – en beantwoordt daarmee de vraag wat deze nieuwe folk revival zegt over ‘onze’ hang naar authenticiteit.

9 september – Music Talks 1 | 19.00-21.30 uur (inloop 18:30 uur) | Grounds Podium, Pieter de Hooghweg 125, Rotterdam | na afloop Hip Hop Ladies Night

Meer informatie

 

 

News More information - Marjolein Kooistra, Team Persvoorlichting EUR | 010 408 2135 | marjolein.kooistra@eur.nl