Niet bezuinigen maar geld laten rollen

Algemeen Dagblad
Erasmus School of Economics

De toon in de Tweede Kamer is veranderd: in plaats van keihard bezuinigen na een economische crisis wordt de rekening nu neergelegd bij toekomstige generaties. Bezuinigen zou te schadelijk zijn voor de economische groei. Ook Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, noemt het niet verkeerd om tijdelijk meer uit te geven: ‘Door te stimuleren kan de coronaschade straks sneller worden ingelopen.’ Toch schetst hij ook een belangrijke kanttekening.

Het oplossen van de coronacrisis of het vergroten van de overheid? 

‘Door de coronamaatregelen zit de economie op slot en verkeren we deels in recessie’, zegt Jacobs. ‘Door te stimuleren kan de coronaschade straks sneller worden ingelopen. Politici moeten het aanpakken van de coronacrisis echter niet vermengen met het vergroten van de overheid.’ Hiermee doelt hij op partijen die structureel meer willen uitgeven aan zorg en sociale zekerheid of de belastingen verlagen. ‘Dat is iets anders dan een crisis oplossen, zulke uitgaven hebben niets met coronabestrijding te maken.’ Ondertussen moeten bedrijven fors meer betalen. ‘Dat brengt enige risico's met zich mee. Bij fors hogere lasten gaan bedrijven minder investeren of kunnen ze naar het buitenland vertrekken. Dat drukt de economische groei en werkgelegenheid.’

Klassiek linkse thema's

Jacobs constateert een ‘forse ruk naar links’ bij alle politieke partijen. ‘Allemaal gaan ze voor een grotere collectieve sector, meer inkomensgelijkheid en hogere lasten voor bedrijven. Dat zijn allemaal klassiek linkse thema’s.’ Het gevolg is dat de rekening bij toekomstige generaties wordt gelegd. ‘Een hogere staatsschuld is in feite uitgestelde belastingheffing.’

Jacobs wijst op de risico’s van op de lange termijn te veel uitgeven. ‘Ik zie twee scenario's voor de macro-economie. In het meest waarschijnlijke scenario blijven rente en inflatie laag en is het geen enkel probleem dat de staatsschuld nu oploopt. In het minder waarschijnlijke scenario bestaat het risico dat de coronacrisis veel kapot heeft gemaakt. Als er te veel bedrijven failliet gaan en productiecapaciteit is verdwenen dan kunnen we straks als de coronacrisis over is wel weer allemaal dingen gaan kopen, maar dan is niet alles beschikbaar. Dan komt er inflatie, gaat de rente omhoog en stijgen de kosten van de staatsschuld.’

Professor
Meer informatie

Het volledige artikel van het Algemeen Dagblad, 2 maart 2021, kunt u hier vinden.