Niet over, maar met jongeren onderzoek doen

Jan van der Ploeg

Vanuit het SYNC Lab (Society, Youth and Neuroscience Connected) doen ze onderzoek naar de ontwikkeling van het brein bij jongeren. Toen prof.dr. Eveline Crone in 2020 de overstap maakte van Leiden naar Rotterdam, kwam Kayla Green voor een promotieonderzoek in haar kielzog mee. Beiden zien een schat aan mogelijkheden in de stad Rotterdam. Kayla: “Wij willen dicht bij de jeugd in Nederland onderzoek doen. Jeugd in de volle breedte. Rotterdam is met al zijn diversiteit voor ons een perfecte onderzoekslocatie.”  

Eveline is sinds 2020 bij ESSB hoogleraar Developmental Neuroscience in Society. “Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam kan ik jongeren echt betrekken bij de opzet van hersenonderzoek. Dat gebeurt nog nergens, wij lopen daarin voorop”, vertelt Eveline. 

Welzijn bij adolescenten 

Kayla studeerde Psychologie en vervolgde die bachelor met de master Neuropsychologie. Haar promotieonderzoek richt zich op het welzijn bij jongeren en jongvolwassenen. “Tijdens de adolescentie verandert er veel. Lichamelijk, hormonaal, maar ook in gedrag en hersenontwikkeling. Wij onderzoeken welke relatie er is tussen hersenontwikkeling en gedrag”, vertelt Kayla. “Stemmingswisselingen en impulsief gedrag bij jongeren hebben vaak een negatieve associatie. Maar het hoort bij de ontwikkeling. Het hoort bij het loskomen van je ouders”, legt Kayla uit. “En die ontwikkeling gaat bij verreweg de meeste jongeren goed. Slechts een kleine groep ervaart problemen. Wat maakt nou dat de een goed uit die periode komt, terwijl de ander minder goed ‘landt’ in de maatschappij? Op die onderzoeksvraag proberen wij antwoord te krijgen.” 

Start in coronatijd 

Vernieuwend is de aanpak die Eveline Crone met haar team heeft gekozen. Een aanpak die misschien wel het best is samen te vatten als ‘niet over, maar met jongeren onderzoek doen’. Eveline: “Ons Lab is gestart in coronatijd. Dat leverde natuurlijk belemmeringen op. Maar wij hebben vooral gefocust op de kansen. Ook voor jongeren was de afgelopen periode een pittige tijd. Een betere start konden we ons dus eigenlijk niet wensen! Juist in deze tijd kunnen wij van betekenis zijn voor jongeren. Ik ben zo trots op mijn team dat we met deze manier van denken toch van start zijn gegaan!”  

YoungXperts 

Die start hield in dat de onderzoekers jongeren betrekken bij hun werk. Ze kijken mee naar de vragen die gesteld worden: zijn het de juiste vragen? Kayla: “Met behulp van brainstormsessies en focusgroepen betrekken we jongeren vanaf het begin, ook omdat we geloven dat wij er betere wetenschappers door worden. We horen van jongeren wat er bij hen speelt.” De werkwijze schept vertrouwen, werkt aanstekelijk en valt op. Het opent deuren. Recentelijk tot aan het torentje van Mark Rutte toe, want dat gebeurt er als je jongeren betrekt bij onderzoek naar welzijn in coronatijd. Samen met collega’s startte Kayla onlangs het jongerenplatform YoungXperts. Op hun Instagram-kanaal staan korte facts over en voor jongeren. “We willen kennis op een begrijpelijke manier terugkoppelen en zien graag dat jongeren zelf met ideeën komen.” 

Sociale gelijkheid 

Kayla beseft het belang van haar werk maar al te goed: “Ik ben opgevoed door mijn alleenstaande, hardwerkende moeder. Mijn opa en oma brachten mij naar school en haalden mij ’s middags weer op. Dan kwam mijn moeder uit haar werk en aten we bij opa en oma voor we weer naar huis gingen. Niet iedereen heeft als kind een plek waar je je thuis voelt, waar je goed je huiswerk kunt maken en waar je je geliefd weet. Ik had geluk met zo’n familie. En met mijn werk mag ik een klein beetje bijdragen aan sociale gelijkheid. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen zo goed mogelijk hun weg vinden in de maatschappij.” 

Professor
Onderzoeker
Meer informatie

Dit interview verscheen eerder in Spark magazine. Dit magazine is voor studenten, alumni en partners van ESSB en laat de positieve impact zien die het onderwijs en onderzoek van de facuteit hebben op de samenleving.

Volg YoungXperts via @young_xperts op Instagram 

Lees meer over Healthy Start, een nieuw wetenschappelijk initiatief om de ongelijke startpositie van kinderen te doorbreken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen