Nieuwe CO2-invoerheffing jaagt bedrijven mogelijk weg uit de EU

Binnen de Europese Unie (EU) wordt productie op dit moment belast met een CO2-heffing via het European Trading System, maar van geïmporteerde producten van buiten de EU , wordt dit niet gedaan. Om EU-producenten een eerlijke markt te garanderen, wordt nu een CO2-grensheffing (‘Carbon Border Adjustment Mechanism’, CBAM) geopperd voor niet-EU-producenten. Martijn Schippers, universitair docent Douanerecht aan Erasmus School of Law, licht de regelgeving en de gevolgen hiervan toe tegenover BNR.

De CBAM maakt onderdeel uit van het door de Europese Commissie gepubliceerde Fit for 55-plan, dat moet zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 verlaagd is tot 55% van het niveau van 1990. Het voorstel is om bij de invoer alleen halffabricaten te belasten en niet de eindproducten waarin deze halffabricaten zijn verwerkt. Aluminium en staal worden daardoor bij invoer wel belast, maar een auto, gemaakt van aluminium en staal, die volledig buiten de EU is geproduceerd, niet. Het mogelijke gevolg hiervan is dat bedrijven hun productie naar buiten de EU verplaatsen of voor de EU bedoelde goederen buiten de EU (laten) produceren, omdat ze op die manier hun eindproducten goedkoper kunnen importeren dan wanneer ze de materialen voor bijvoorbeeld die auto importeren.

Naarmate de koers van de heffing hoger wordt, zullen producenten eerder geneigd zijn de EU te verlaten. “Aan het begin van het jaar stond die koers op €30 per ton CO2 ; in een half jaar is die opgelopen naar €50. Als dat nog verder oploopt, speelt het een heel belangrijke rol bij de beslissing om productie mogelijk te verplaatsen”, aldus Schippers.

De heffing wordt pas in 2023 ingevoerd en wordt zelfs pas vanaf 2026 echt geheven. In de periode tussen 2023 en 2026 zal de Europese Commissie onderzoeken en evalueren of de juiste goederen in deze nieuwe invoerheffing worden betrokken. Dat betekent dat deze invoerheffing nog kan worden uitgebreid, waardoor de kans dat bedrijven hun productie gaan verplaatsen, zou afnemen.

Universitair Docent
Meer informatie

Klik hier voor hele bericht van BNR.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen