Nieuwe dubbelstudie Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics (ESE) start komend collegejaar (2013-2014) met de eerste Engelstalige dubbelstudie econometrie/economie in Nederland. Omdat econometrie en economie elkaar goed aanvullen zijn beide samengevoegd in het dubbelprogramma met de naam BSc2. Ambitieuze studenten kunnen deze dubbelstudie in vier jaar afronden, in plaats van zes jaar als de opleidingen separaat gevolgd zouden worden.

Het dubbelprogramma is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in zowel de werking van de economie als het rekenen aan economische vraagstukken met wiskundige en statistische modellen en methoden. De extra studie-inspanning maakt het programma zwaarder dan andere bachelors. De BSc2 richt zich dan ook op talentvolle en gemotiveerde studenten. Aan potentiële studenten worden extra eisen gesteld, zoals gemiddeld een 7,0 op het VWO niveau. De verwachting is dat tien tot twintig studenten volgend collegejaar zullen beginnen aan de unieke dubbelstudie.

"Dit nieuwe programma is een uitdaging voor de getalenteerde en gemotiveerde student. Juist in deze tijd vindt de Erasmus School of Economics het van belang om zulk een uitdaging aan te bieden. Het is een speciaal programma voor speciale studenten.", aldus prof.dr. Philip Hans Franses, decaan van de Erasmus School of Economics.

Twee bachelors in vier jaar

De BSc2 maakt het voor studenten mogelijk hun bachelor voor beide opleidingen in vier jaar af te ronden. Separaat vergt dat namelijk zes jaar, los van de eenjarige master. De kortere studieduur is mogelijk doordat vakken van beide studies overlappen, studenten extra colleges volgen en extra tentamens maken, waardoor ze gemiddeld 66 studiepunten per jaar behalen in plaats van de gebruikelijke 60 credits. De Erasmus School of Economics is de eerste met een dubbelstudie Econometrics/Economics in Nederland.

Twee titels

Studenten die BSc2 succesvol afronden mogen twee titels gebruiken. Daarmee onderscheiden ze zich richting werkgevers. Na de bachelorfase kunnen studenten twee masters kiezen uit respectievelijk de programma’s van Economie en Econometrie. Maar het is ook mogelijk een dubbel-master in één specialisatierichting te volgen die vanuit economisch én econometrisch perspectief wordt bestudeerd, bijvoorbeeld Finance of Marketing.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen