Nieuwe gedragscode introductieperiode Rotterdamse studentenverenigingen

Processie van studentenverenigingen bij Opening Academisch Jaar
Michelle Muus

Een goed verloop van de introductieperiode in Rotterdam: met dat doel hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, vijf studentenverenigingen en een sportvereniging vandaag een gedragscode ondertekend. In de code zijn reeds bestaande afspraken meer uitgewerkt, om zo een leuke, veilige en vertrouwde omgeving te borgen voor aspirant-leden.

De nieuwe gedragscode is een initiatief van de betrokken verenigingen zelf en beschrijft de normen en waarden die gelden tijdens de introductieperiode. Daarmee biedt het de verenigingen en hun leden een duidelijk kader voor het gedrag tijdens de kennismakingstijd. Het sluit ook aan bij het huidige maatschappelijke debat over deze periode. 

Zo geeft de code nadrukkelijk aan wat de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur behelst en wat de waarborgen zijn als het gaat om persoonlijke integriteit, gezondheid en hygiëne. Daarnaast bevat de code de afspraak dat aspirant-leden goed in staat moeten worden gesteld om onderwijs te volgen. Ook dienen verenigingen vertrouwenspersonen aan te stellen en incidenten direct te melden. 

Steeds meer hbo-studenten

De code maakt de bestaande afspraken die de Erasmus Universiteit al met studentenverenigingen maakte over een goed verloop van de introductieperiode nog explicieter. De reeks aandachtspunten rond inrichting en uitvoering van deze periode is nu verder uitgewerkt, waardoor de afspraken voor iedereen volstrekt duidelijk zijn. Het bevestigen daarvan in een gedragscode creëert extra bewustwording en stimuleert naleving. Daarnaast wordt de gedragscode jaarlijks geëvalueerd en opnieuw ondertekend door de betrokken studentenverenigingen en -organisaties.

Nieuw is verder dat de gedragscode ook wordt ondertekend door Hogeschool Rotterdam. De Rotterdamse studentenverenigingen verwelkomen steeds meer hbo-studenten die ook meedoen aan de introductieperiode, voornamelijk van de hogeschool. Dit is voor Hogeschool Rotterdam een belangrijke reden om zich aan de sluiten bij het commitment dat met de gedragscode wordt uitgesproken. 

Veilige en vertrouwde studieomgeving

De gedragscode werd vandaag op een locatie van Hogeschool Rotterdam ondertekend door rector magnificus prof.dr. Rutger Engels (EUR), collegevoorzitter Ron Bormans (HR), praeses Saskia Dusseljee (Rotterdamse Kamer van Verenigingen) en de zes verenigingen. Met de ondertekening onderstrepen alle partijen het gemeenschappelijke belang van een veilige en vertrouwde studieomgeving voor (aankomende) studenten in Rotterdam.

De gedragscode is opgesteld door de officiële studentengezelligheidsverenigingen in Rotterdam zelf (het RSC/RVSV, R.S.V. Sanctus Laurentius, het SSR-R, het RSG en NSR) en studentensportvereniging A.R.S.R. Skadi, in samenwerking met de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam

Commissie

Een nieuwe commissie gaat toezien op naleving van de gedragscode. Voorzitter van de Rotterdamse Commissie HO (hoger onderwijs) Studentengezelligheidsverenigingen is oud-rector magnificus prof.dr. Huibert Pols. De commissie voert voor en na de kennismakingstijd gesprekken met de studentenverenigingen, biedt cursussen aan voor een veilig verloop en wisselt ‘best practices’ uit. Ook kan de commissie onderzoek doen bij een ernstig voorval. Met de nieuwe gedragscode kunnen ook voorvallen buiten de kennismakingstijd worden gemeld. 

Meer informatie

Jacco Neleman, woordvoerder Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 408 1216 of press@eur.nl

Jeroen Cok, woordvoerder Hogeschool Rotterdam, j.cok@hr.nl of 06 31956134

Saskia Dusseljee, praeses R.K.v.V., depraesesrkvv@gmail.com, 06 21954430

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen