Nieuwe Online Cursus: De zaken op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aansturen

Marta Szymanowska (RSM) en Heleen Tiemersma (ESL), twee academische teamleden van het Dynamics of Inclusive Prosperity Initiative, voegden zich bij hun collega's van RSM en creëerden een online cursus (MOOC): Driving Business Towards the Sustainable Development Goals.

Het richt zich op de rol van het bedrijfsleven in Duurzame Ontwikkelingsdoelen, maar deelt ook hoe individuen een bijdrage kunnen leveren. Als je niet zeker weet wat een individu kan doen en sceptisch staat tegenover bedrijven die iets doen voor de maatschappij, win dan hoop terug en volg de MOOC op Coursera.

De cursus kan je ook een beter inzicht geven in waarom we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als kader hebben om positieve verandering te bewerkstelligen. De cursus duurt zeven weken en bevat videoboodschappen van docenten en bedrijven die hebben meegewerkt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen-videoserie.

Heeft u vragen of suggesties, neem dan contact op met positivechange@rsm.nl.