Nieuwe strategie voor de alliantie Leiden-Delft-Erasmus

Collegevoorzitters Tim van der Hagen (TU Delft), Kristel Baele (EUR) en Carel Stolker (Universiteit Leiden)

De strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) beleefde 17 juni een feestelijk moment toen de Colleges van Bestuur van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam de nieuwe LDE-strategie ondertekenden. In de komende zes jaar zullen de universiteiten verder bouwen aan de succesvolle samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en regionale impact.

In de nieuwe strategie staat de gezamenlijke bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken voorop. Door de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de breedte van de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid kunnen de drie universiteiten inter- en multidisciplinair samenwerken aan regionale, nationale en globale uitdagingen. Zij doen dit binnen vier maatschappelijke thema’s: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society. Deze zijn richtinggevend voor het huidige en toekomstige onderwijs en onderzoek in LDE-verband. Daarnaast blijft de samenwerking in Medical Delta van groot belang. In dat verband zoeken de partners gezamenlijk naar technologische oplossingen voor gezondheidsvraagstukken.

Uitbreiden en samenwerken
Er staan meerdere uitbreidingen van de samenwerking gepland. In de loop van 2019 start een onderzoeksprogramma Port City and Regions Futures en een LDE Centre on Governance of Migration & Diversity. Daarnaast lopen er verkenningen naar verdere samenwerking op het gebied van Space for Science and Society en van Safety and Security.

De LDE-alliantie werkt bovendien nauw samen met maatschappelijke partners in Zuid-Holland (zoals gemeenten en provincie) om een betere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Daarnaast is het bouwen van een netwerk erop gericht de internationale werfkracht van de samenwerkende universiteiten te versterken. Het gaat immers om drie top-100 universiteiten binnen een-en-dezelfde provincie, die permanent op zoek zijn naar de beste onderzoekers en de beste docenten. Samenwerking helpt dan.

Openstellen onderwijs
Ook onze studenten hebben baat bij de intensivering van de samenwerking tussen de drie universiteiten. Openstelling van onderwijs voor elkaars studenten was ten dele al een feit en ook het aantal gezamenlijke opleidingen en minoren is groeiend. Het aanbod wordt verder uitgebreid met onder andere een nieuwe LDE-minor op het gebied van big data en steden. Dat nieuwe aanbod komt bovenop de opleidingen die de universiteiten al gezamenlijk aanbieden.

Naast de samenwerking in onderzoek en onderwijs vinden de universiteiten elkaar ook op andere terreinen, zoals een gezamenlijk traineeship voor jonge professionals en een postdocprogramma voor internationaal wetenschappelijk talent.

Postdoc-programma
Samen met het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum hebben de drie universiteiten in 2016 een Europese Marie Curie COFUND-subsidie toegekend gekregen van 6,3 miljoen euro voor een postdoc-fellowship-programma. Dit LEaDing Fellows Postdoc Programme biedt 90 recent gepromoveerde onderzoekers de gelegenheid gedurende twee jaar werkervaring op te doen in een uitdagende en internationaal aansprekende werkomgeving.

Kristel Baele, Collegevoorzitter EUR:
‘Ik ben erg blij met deze volgende stap van de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking. Door onze krachten te bundelen kunnen we als topinstellingen, vanuit complementariteit, een bijdrage leveren aan het oplossen van de complexe vraagstukken in de samenleving. Die ambitie en betrokkenheid willen we de komende jaren weer waarmaken.’

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, +31 10 4081216 or press@eur.nl