Nieuwjaarswens 2013

Beste collega's,

Mede namens mijn collega Ivo Arnold wens ik u allen een mooi, inspirerend en gezond 2013 toe! Ik hoop dat het komende jaar zowel persoonlijk als in uw werk veel brengt en dat wij met elkaar een geweldig jaar zullen hebben.
 
2013 is voor Erasmus School of Economics een bijzonder jaar: 100 jaar geleden werd de Nederlandse Handels-Hoogeschool opgericht, die daarmee aan de basis staat van Erasmus School of Economics en de Erasmus Universiteit Rotterdam, zoals we deze thans kennen. In 2013 zal er op tal van manieren aandacht worden besteed aan deze mijlpaal, die nooit was bereikt zonder de inzet van u en allen die u voorgingen.

Terugkijkend op een eeuw geschiedenis, mag worden vastgesteld dat Erasmus School of Economics een stevig fundament heeft van 100 jaar economische wetenschap, terwijl zij tegelijkertijd zich weet te vernieuwen en zich weet aan te passen aan de eisen van de tijd. Dat is een prestatie om bij stil te staan en trots op te zijn!

In 2012 was de maatschappij op velerlei vlak in ontwikkeling. De economische crisis beheerste het nieuws, de politiek speelde daar op in en aan economen werd veelvuldig om een nadere toelichting, uitleg en inzicht gevraagd. Ook een aantal van onze collega's waren op die manier veelvuldig in het nieuws. Zowel via deze weg, als via de wetenschappelijke onderzoeken die worden verricht, neemt kennisvalorisatie een steeds prominentere plaats in.

Dit studiejaar wordt voor het eerst van onze eerstejaarsstudenten verwacht dat zij alle studiepunten behalen: Nominaal=Normaal. We verwachten veel van onze studenten en de resultaten van N=N zien we dan ook met vertrouwen tegemoet. En met de start van zowel de nieuwe bachelor International Bachelor of Econometrics and Operations Research als de masters  Behavioural Economics, Economics of Management and Organisation en Policy Economics, geven we gehoor aan een roep om nieuwe mogelijkheden voor studenten en onderzoekers. 

Op onderzoeksgebied zijn er verschillende, prestigieuze publicaties verschenen. Erasmus School of Economics scoort met 12 collega's hoog in de Economen Top 40, waarvan vier op de plekken 2, 3, 4 en 6! Verschillende collega's ontvingen mooie beurzen, hetgeen een geweldige prestatie is. Ook het ondersteunend personeel droeg afgelopen jaar weer onmisbare steentjes bij aan de - bijna een eeuw oude - impact van onze faculteit. De ingezette nauwere samenwerking tussen wetenschappers en faciliterende staf, heeft zich voortgezet.

In september begon het Centennial bureau met de voorbereidingen voor de vieringen van ons 100-jarig bestaan in 2013 en op de kerstborrel is vast een eerste tipje van de sluier opgelicht. In 2013 laten we zien dat Erasmus School of Economics cares, Erasmus School of Economics learns, Erasmus School of Economics inspires en Erasmus School of Economics celebrates!

Collega's, dank u allen voor uw inzet en vertrouwen. Ik wens u allen een heel goed 2013 waarin de impact die Erasmus School of Economics de afgelopen 100 jaar heeft laten zien, met nieuwe kracht en energie wordt voortgezet!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen