Nobelprijs voor contracttheorie

Nobelprijs voor contracttheorie

De nobelprijs is dit jaar gegaan naar de Brit Oliver Hart (Harvard University) en de Fin Bengt Holmström (MIT) voor hun bijdragen op het gebied van contracttheorie. Josse Delfgaauw, universitair hoofddocent aan Erasmus School of Economics, legt in Economisch Statistische Berichten uit wat de contacttheorie inhoudt en de bijdrage die de theorie levert aan bepaalde vakgebieden. 

Contracttheorie beantwoordt de vraag hoe een contract vormgegeven moet worden zodat partijen met verschillende belangen tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. 'Een belangrijke boodschap van de contracttheorie is dat bij iedere vorm van contractuele prestatieafspraken de kwaliteit van de prestatiemaatstaven cruciaal is. Betere prestatiemaatstaven leiden tot minder onzekerheid en verstoring. Hierdoor kunnen betere afspraken worden gemaakt, met sterkere financiële prikkels, wat leidt tot hogere waarde van de transactie.' Aldus Delfgaauw. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige bericht te lezen op de website van Economisch Statistische Berichten, d.d. 18 november 2016.