NRO kent subsidie toe aan onderzoek naar leer- en werkomstandigheden van leraren

Prof.dr. Sabine Severiens en dr. Marieke Meeuwisse van Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit gaan samen met onderzoeksbureaus Ecorys en MOOZ  de Teaching and Learning International Survey (TALIS) in 2018 in Nederland uitvoeren. 

Daartoe hebben zij in totaal 560.000 subsidie gekregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).  Onderzocht wordt de leer- en werkomstandigheden  van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en hun schoolleiders. Nederland is één van de meer dan 40 landen wereldwijd die deelnemen aan het grootschalige internationaal vergelijkend onderzoek op dit terrein.

Lerarenbeleid
Het doel van TALIS is om landen van elkaar te laten leren wat betreft hun lerarenbeleid, door vergelijkingen te maken tussen de onderwijssystemen. TALIS bestaat sinds 2008 en wordt in 2018 voor de derde keer uitgevoerd. Aan de hand van vragenlijsten worden leraren in de onderbouw van het voorgezet onderwijs en hun schoolleiders bevraagd over diverse aspecten van hun werk en werkomgeving. Het gaat hierbij onder meer om evaluatie en erkenning van leraren, schoolleiderschap, professionele ontwikkeling, de onderwijspraktijk en opvattingen rond lesgeven.

Het streven is dat resultaten uit TALIS leiden tot een betere afstemming van het onderwijsbeleid op de specifieke behoeften van leraren en schoolleiders. Daarnaast geeft het deelnemende landen inzicht in de uitdagingen waar landen voor staan en welke onderwijsbenaderingen zij hanteren. TALIS biedt leraren en schoolleiders de kans bij te dragen aan internationale analyses van het onderwijs en aan beleidsontwikkeling. Het onderzoek is geïnitieerd door de OECD. Bekijk hun website voor meer informatie.

Consortium
Het NRO ontving drie onderzoeksaanvragen voor het uitvoeren van het Nederlandse aandeel in de Teaching and Learning International Survey (TALIS). Hieruit kon één voorstel financiering ontvangen. Het onderzoeksconsortium van het gehonoreerde voorstel bestaat uit prof.dr. Sabine Severiens  en dr. Marieke Meeuwisse (Erasmus Universiteit), Eva van der Boom (MOOZ Onderzoek en Advies) en drs.Ruud van der Aa (Ecorys). In totaal is 560.000 euro gemoeid met het Nederlandse aandeel in TALIS 2018, afkomstig van het ministerie van OCW. De onderzoekers ontvangen in een later stadium een aanvullende subsidie, zodat zij in het kader van TALIS 2018 ook de leer- en werkomstandigheden van leraren van groep 3 t/m 8 uit het basisonderwijs kunnen onderzoeken.

 (bericht op basis persbericht NRO)

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl