NWO Creatieve Industrie-subsidie van ruim 1 miljoen euro

Subsidie voor onderzoek naar digitale middelen in wiskundeonderwijs en handschriftherkenning voor wiskundeformules.

F.A. Muller (hoofdaanvrager, Faculteit der Wijsbegeerte, EUR, en Freudenthal Instituut, UU), Arthur Bakker (Freudenthal Instituut/ Orthopedagogiek) en Jan Broersen (Theoretische Filosofie) ontvangen een NWO Creatieve Industrie-subsidie van ruim 1 miljoen euro voor onderzoek naar digitale middelen in wiskundeonderwijs en handschriftherkenning voor wiskundeformules. Het project, genaamd ‘The Digital Turn in Epistemology’, is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte en Noordhoff Uitgevers. Met het project is een totaalbedrag gemoeid van circa 1 miljoen Euro.

In dit multidisciplinaire project onderzoeken filosofen samen met wiskundeonderwijsonderzoekers hoe de aard van wiskundige kennis door het gebruik van digitale middelen verandert en wat dit voor consequenties heeft voor de kenleer van de wiskunde, i.h.b. ons begrip van wat wiskundige kennis is. De onderzoekers benaderen vanuit verschillende perspectieven het kruisvlak tussen wijsbegeerte, wiskundeonderwijs en digitale hulpmiddelen (ICT). Het project sluit aan bij de doelstellingen van beide universiteiten om onderwijsvernieuwing te stimuleren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Handschriftherkenning voor wiskundeformules

Een meer praktische component van het project is de ontwikkeling van handschriftherkenning voor wiskundeformules. Dit ICT-hulpmiddel wordt in nauwe samenwerking met Noordhoff Uitgevers ontwikkeld. Zij doen een belangrijke investering in kwaliteitsverbetering van het wiskundeonderwijs en bouwen daarmee voort op de succesvolle samenwerking met het Freudenthal Instituut bij de ontwikkeling van de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO).