NWO onderzoekssubsidie naar aanpakken van stedelijke klimaatadaptatie

Water Sensitive Rotterdam
Water Sensitive Rotterdam

Rotterdam en Amsterdam hebben afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe platforms voor stedelijke klimaatadaptatie. Onder de naam Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam zijn tal van maatregelen gerealiseerd samen met bewoners, woningbouwcorporaties en bedrijven om de stad klimaatbestendiger te maken. Maar wat maakt deze aanpak nu tot een succes? En via welke routes kan deze aanpak mainstream worden? Bestuurskundigen dr. Jannes Willems en dr. Jitske van Popering-Verkerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangen subsidie voor hun onderzoeksproject Het nieuwe normaal: een interactieve routekaart voor het mainstreamen van stedelijke klimaatadaptatie vanuit het NWO-kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future -  VerDuS.

 

Steden nodigen via platforms bewoners en bedrijven uit om klimaatverandering aan te pakken. Het is lastig om deze platforms een plek in de gemeente of het waterschap te geven. Dit onderzoek helpt overheden met het beter inbedden van deze platforms in hun organisatie en zo beter te anticiperen op klimaatverandering.

Mainstream maken stedelijke klimaatadaptie-aanpakken
In het onderzoeksproject wordt enerzijds teruggekeken naar de ontwikkeling van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam. Wat leren we van deze platforms? Welke succesfactoren en barrières kunnen we hieruit afleiden? Anderzijds wordt vooruitgekeken door te onderzoeken hoe een succesvolle aanpak voor stedelijke klimaatadaptatie mainstream kan worden. Waar in eerste instantie een kleine kopgroep veel kan bereiken, vraagt het opgaan in reguliere beleidsprocessen om meer vastigheden die gebruikelijk zijn bij de overheid-gedreven aanpak van stedelijk waterbeheer.

Mainstreaming van de vernieuwende, uitnodigende werkwijze lijkt daardoor moeilijk te bereiken. Daarom zal de Erasmus Universiteit samen met praktijkpartners een interactieve routekaart ontwikkelen die bijdraagt aan het omzeilen en oplossen van mainstreaming-barrières. Deze routekaart kan vervolgens door gemeenten en waterbeheerders toegepast worden.

Willems en Van Popering starten in september 2019 en het onderzoek duurt één jaar. In het project werken onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw samen met de Gemeente Rotterdam en Waternet.

Over VerDuS Surf Pop Up

Binnen de eerste ronde van VerDuS SURF Pop Up 2019 zijn zes projecten gehonoreerd om nieuwe kennis te genereren over ontwikkelingen in stedelijke regio’s. De maatschappelijke opgaven van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur en de complexe samenhang van deze opgaven staan hierin centraal.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelatie ESSB, 010 4082135 | kooistra@essb.eur.nl