NWO Vidi-subsidie voor socioloog Willem de Koster

Cultuursocioloog dr. Willem de Koster van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een Vidi-subsidie van 800.000 euro toegekend gekregen door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Daarmee zal De Koster onderzoeken hoe het komt dat burgers die tegengestelde politieke stromingen aanhangen vaak dezelfde standpunten innemen over de Europese Unie (EU), de verzorgingsstaat en ontwikkelingssamenwerking.

Hoe is het mogelijk dat heel verschillende sociale groepen dezelfde standpunten hebben? De Koster vermoedt dat ze hetzelfde vraagstuk anders interpreteren. Weerstand tegen de EU betekent voor rechtsgeoriënteerde burgers bijvoorbeeld waarschijnlijk iets anders dan voor mensen met een linkse politieke voorkeur. Om dit te kunnen onderzoeken is het belangrijk om het perspectief van burgers centraal te stellen. Dat doet De Koster door eerst intensief naar hen te luisteren in focusgroepen. Vervolgens vertaalt hij deze inzichten naar grootschalige enquêtes, die hij met een nieuwe statistische methode analyseert. Tot slot gebruikt De Koster experimenten om te onderzoeken of groepen die verschillend denken over waar het bij een thema als de EU echt om gaat, ook verschillend reageren op informatiecampagnes van bijvoorbeeld de overheid of ngo’s.

Willem de Koster: ‘Deze subsidie is een unieke mogelijkheid om een onderzoeksgroep samen te stellen op het snijvlak van cultuursociologie en politicologie. Het is mijn overtuiging dat zo’n interdisciplinaire aanpak nodig is om verhitte maatschappelijke discussies goed te begrijpen. Dat levert niet alleen inzichten voor het publieke debat, maar ook kennis voor beleid en communicatiestrategieën.’

Het Vidi-project maakt deel uit van De Kosters onderzoeksprogramma, waarin hij cultuursociologische inzichten en methoden gebruikt om uiteenlopende vraagstukken op te lossen. Naast politieke opvattingen, beleidsvoorkeuren, stemgedrag en vertrouwen in instituties doet hij onder meer onderzoek naar gezondheidsverschillen.

Vidi-beurs NWO

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Onderzoekers zijn vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 144 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering op het terrein van de sociale wetenschappen. Daarvan zijn er 16 gehonoreerd.

Over Willem de Koster

Cultuursocioloog dr. Willem de Koster promoveerde in 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie en lid van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities. Eerder heeft hij een EUR Fellowship, subsidies van NWO (Conflict & Veiligheid en Veni) en het Erasmus Initiative “Smarter Choices for Better Health” verworven. Met een cultuursociologische blik richt hij zich op vraagstukken in uiteenlopende disciplines, van politicologie tot epidemiologie. Naast zijn wetenschappelijke artikelen, onder andere in Political Geography, West European Politics, Public Understanding of Science en International Journal of Public Health, publiceert hij ook populariserende bijdragen, bijvoorbeeld op Sociale Vraagstukken en Stuk Rood Vlees.
Verder is hij mede-oprichter van de internationale Master Politics & Society.

Meer informatie

 

Marjolein Kooistra, mediarelaties EUR-ESSB | 06 83676038 | marjolein.kooistra@eur.nl 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen