NWO-Vidi van 800.000 euro voor zes EUR-onderzoekers

Van de 86 gehonoreerde Vidi-aanvragen, gaan er zes naar de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jacco van Sterkenburg, Willem de Koster, Rik Vos, Debby van Riel, Geeske van Woerden en Olivier Marie kregen de Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

De laureaten gaan met het geldbedrag onderzoek doen naar raciale stereotypen in de voetbaljournalistiek, naar identieke standpunten van politieke tegenpolen, naar de doorbloeding van de hartspier, naar de rol van het enzym CAMK2 in hersenontwikkeling, naar interventies bij crimineel gedrag en naar het effect van virussen op de hersenen.

De Rotterdamse laureaten

Jacco van Sterkenburg - Erasmus School of History, Culture and Communication
Raciale stereotypen in voetbaljournalistiek en hoe reageert het publiek?

In zijn project onderzoekt dr. Jacco van Sterkenburg de betekenisgeving aan etniciteit en huidskleur in het productieproces van voetbal op televisie. Vervolgens wordt gekeken hoe die betekenisgeving zich vertaalt in de media-inhoud en publiekservaringen. Het onderzoek wordt gedaan in Polen, Spanje, Engeland en Nederland en biedt nieuwe inzichten in voetbal als katalysator in de vertogen over etniciteit en huiskleur. Jacco van Sterkenburg komt aan het woord in deze video over zijn droom voor de toekomst en waarvoor hij zijn Vidi gaat inzetten.

Willem de Koster - Erasmus School of Social and Behavourial Sciences
Waarom hebben politieke tegenpolen identieke standpunten?

Dr. Willem de Koster onderzoekt hoe het komt dat burgers die tegengestelde politieke stromingen aanhangen vaak dezelfde standpunten innemen over de Europese Unie (EU), de verzorgingsstaat en ontwikkelingssamenwerking. Bestaan deze doordat verschillende groepen hetzelfde verschijnsel anders interpreteren? En verklaart dit ook waarom ze verschillend reageren op informatievoorziening? Hij ontwikkelt een interdisciplinaire mixed-methods aanpak om zulke merkwaardige combinaties te verklaren. Lees verder over zijn onderzoek.  

Rik Vos - Erasmus MC - Biomedical Engineering
De doorbloeding van de hartspier – QUANTO

Dr. ir. H.J. Rik Vos werkt aan de bouw van een echosysteem om tijdens de behandeling van een hartinfarct de doorbloeding nauwkeurig in kaart te brengen, zodat de beste vervolgbehandeling kan worden gekozen voor de patiënt. De acute behandeling van patiënten met een hartinfarct geeft namelijk bij een derde geen volledig herstel van de doorbloeding van het hart.

Geeske van Woerden – Erasmus MC - Neurosciences
CAMK2 en hersenontwikkeling: onlosmakelijk verbonden?  

Dr. G.M. Geeske van Woerden is neurowetenschapper aan het Erasmus MC. CAMK2 is een van de meest onderzochte enzymen in het volwassen brein, maar de rol in hersenontwikkeling is tot op heden onbekend. In deze studie gaan onderzoekers de rol van CAMK2 in hersenontwikkeling en de signaal routes die hierbij een rol spelen, in kaart brengen.

Debby van RielErasmus MC – Viroscience
Het ontmaskeren van de neurotrope potentie van respiratoire

Dr. Debby van Riel is onderzoekt respiratoire virussen. Virussen zoals enterovirus D68 en influenza A virus kunnen aandoeningen van het centrale zenuwstelsel veroorzaken, maar hoe ze dat doen is niet goed bekend. In dit onderzoek gaan we aantonen hoe virussen de hersenen binnendringen en schade aanrichten, welke specifieke virale factoren hierbij van belang zijn en diagnostiek verbeteren.

Olivier MarieErasmus School of Economics – Algemene Economie
Misdaad preventie tijdens de levenscyclus

Prof. Dr. Olivier Marie is onderzoeker aan de Erasmus School of Economics. Dit onderzoek beschouwt de impact van interventies bij crimineel gedrag, in drie verschillende levensfases. Fase een; bij geboorte en onder invloed van ouders. Fase twee; in de puberteit bij psychologische vergissingen. Fase drie; het matchen van een crimineel met de juiste gevangenis. Welke manier van preventie is het meest effectief?

Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 571 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 86 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 15%. In het online overzicht met toekenningen, ronde 2017 staan de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten (Nederlands en Engels).

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 408 1216 E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen