ODISSEI ontvangt grote subsidie om sociale verandering te doorgronden

ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is een van de zeven grote wetenschappelijke infrastructuren die in het kader van de Nederlandse Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuren, financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen. ODISSEI is een samenwerking tussen vierendertig partnerorganisaties die zich verenigd hebben om voor sociale wetenschappers beschikbare data te verbeteren. De investering wordt gebruikt om de komende vijf jaar de ontwikkeling van het vakgebied  'computational social science' in Nederland te versnellen. De penvoerder is de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onafhankelijke beoordelaars noemden ODISSEI een "wereldprimeur" en een "game changer" in onderzoek naar sociale verandering. Verder stelden ze dat Nederland door ODISSEI voorop loopt in de computationele sociale wetenschappen en ODISSEI voor een nieuwe generatie sociale wetenschappers een hulpbron van onschatbare waarde is.

ODISSEI bestaat uit vier geïntegreerde werkstromen:

  • Data Facility - Het toegang verkrijgen, koppelen en analyseren van gevoelige data op een veilige, betrouwbare en ethische manier
  • Observatory - Het instandhouden en optimaliseren van waardevolle, langlopende datacollecties
  • Laboratory - Het creëren van nieuwe vergezichten voor onderzoek door het gebruik van innovatieve digitale technologieën
  • Hub - Het verwerven van vaardigheden en benaderingen voor het modelleren van complexere en uitgebreidere sociale fenomenen

Wetenschappelijk directeur van ODISSEI, professor Pearl Dykstra: "Het is voor iedereen duidelijk dat we in een zeer onvoorspelbare en complexe wereld leven. Om bestaande onzekerheden en onderlinge afhankelijkheden te doorgronden, dienen sociale wetenschappers toegang te hebben tot gekoppelde gegevens, geavanceerde computertechnieken en analytische expertise. Dit dient te gebeuren met inachtneming van de hoogste veiligheidsnormen, waardoor gevoelige persoonsgegevens gerespecteerd en beschermd worden.”

Coronavirus en ODISSEI

ODISSEI werkt reeds aan een beter begrip van de impact van het coronavirus in Nederland en hoe we ons aanpassen aan een snel veranderende wereld. Dit gebeurt zowel door het verzamelen van gedetailleerde gegevens van duizenden huishoudens in heel Nederland, als door gegevens uit een breed scala aan databronnen aan elkaar te koppelen, door onderzoekers toegang te geven tot een beveiligde supercomputer bij SURFsara en door gebruik te maken van de nieuwste analysetechnieken. De gegevens en inzichten die ODISSEI genereert, helpen onderzoekers en beleidsmakers het virus beter te begrijpen en zich aan het virus aan te passen.

Over NWO roadmap 

Het programma Nationale roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur maakt de bouw of vernieuwing mogelijk van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoeksschepen, databanken voor medisch, sociaalwetenschappelijk of geesteswetenschappelijk onderzoek, of hoge magneetveld faciliteiten.

Over ODISSEI

ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is de Nederlandse nationale onderzoeksinfrastructuur voor de sociale wetenschappen. Het brengt onderzoekers met noodzakelijke data, expertise en middelen samen om baanbrekend onderzoek te verrichten en om de computationele trend in sociaal onderzoek te kunnen benutten.

Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data. Deze kunnen gekoppeld worden aan administratieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het combineren van deze grote verscheidenheid aan databronnen stelt onderzoekers in staat om nieuwe, opwindende, interdisciplinaire onderzoeksvragen te beantwoorden en om bestaande vragen op vernieuwende wijze te bestuderen.

ODISSEI bestaat uit 34 deelnemers waaronder verschillende faculteiten sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, KNAW- en NWO-instituten, publieke onderzoeksinstellingen en het CBS. De penvoerder is de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Wetenschappelijk directeur van ODISSEI is prof. dr. Pearl Dykstra (EUR-ESSB).

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl , 06 83676038