Ondertekenen intentieverklaring VN-verdrag

Ondertekenen intentieverklaring VN-verdrag

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) moet een plek zijn waar alle studenten zich kunnen ontwikkelen. Of je nu enkel je laptop in je rugzak hebt zitten, of ook de bagage van een chronische ziekte of beperking met je meedraagt.

Al enige tijd wordt er door het projectteam Studeren met een functiebeperking vanuit verschillende diensten en disciplines hard gewerkt om de EUR toegankelijk te maken en te houden. Zij staat hierin niet alleen. De Nederlandse overheid heeft reeds in juli 2016 het VN verdrag ‘inzake de rechten van personen met een handicap’ geratificeerd. In navolging van dit verdrag, zal Rector Magnificus Rutger Engels op woensdag 9 oktober 2019 de bijbehorende intentieverklaring voor het hoger onderwijs ondertekenen. Door deze verklaring te ondertekenen legt de EUR vast dat zij veel waarde hecht aan het toegankelijk maken en houden van de campus.

Praktische informatie
Datum: Woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Serre van het Paviljoen

Programma

15.00-15.20 Opening door medewerkers van Expertisecentrum Handicap & Studie
15.20-15.45 Student aan het woord
15.45-16.15 Toespraak Rector Magnificus Rutger Engels + ondertekenen verklaring
16.15-16.40 Student aan het woord
16.45-17.00 Afsluiting door Marlijn Timmermans-Muller
17.00-18.00 Borrel

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Geef je dan op via smf@eur.nl

We hopen je dan te zien!

Marlijn Timmermans-Muller, Programmamanager Studeren met een Functiebeperking
Evelien Vink, Studentendecaan