Onderzoek naar de verbeeldende kracht van wetenschap voor ‘het publieke’

Onderzoek naar de verbeeldende kracht van wetenschap voor

Nieuwe manieren van verbeelden van al wat ‘het publieke’ is. Dat willen de initiatiefnemers van het nieuwe Center for Public Imagination (CPI), dat op vrijdag 17 juni 2016 wordt gelanceerd bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Met de start van dit interuniversitaire samenwerkingsverband willen de initiatiefnemers, waaronder socioloog prof.dr. Willem Schinkel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen mobiliseren voor het verbeelden van wat het publieke is.

‘Het publieke’ in de huidige democratie heeft behoefte aan beelden die buiten de gebaande paden vorm krijgen. Dat is de overtuiging van de initiatiefnemers van het Center for Public Imagination. 
Daarom willen ze wetenschappers, kunstenaars, designers, beleidsmakers, bedrijven en activisten bijeen brengen in het zoeken naar nieuwe uitingen in het publieke domein. Dat gebeurt op grote hedendaagse thema's en problemen, zoals slimme technologieën, klimaatverandering en migratie. Maar de onderzoekers willen ook alternatieve beelden aandragen voor de huidige wijze van verbeelden en besturen van de samenleving.

Lancering CPI
Tijdens de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam op 17 juni worden deelnemers uitgenodigd in interactieve workshops te reflecteren op de verbeelding van de slimme stad. Die slimme stad vormt een casus voor een bredere noodzaak tot hernieuwde verbeelding van het publieke. Wat er bijvoorbeeld met politiek in de stad gebeurd als de stad als een 'operating systeem' verbeeld wordt? Welke infrastructuren spelen een rol in de technologische vormgeving van wezenlijk publieke vragen en belangen? En welke woorden, welke beelden, en welke verlangens animeren die stad? De workshops in de middag zijn voor iedereen toegankelijk om aan die verbeelding bij te dragen.

Eramus Centre for Public Knowledge
Met behulp van een startsubsidie van het Erasmus Trustfonds is Willem Schinkel met collega's van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Erasmus School of History and Communication (ESHCC) en Faculteit Wijsbegeerte het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK) gestart. Met de Research Excellence Initiative (REI) gelden is daar een samenwerking met de ESL aan toegevoegd in een onderzoeksproject naar depolitisering en het publieke. Het EIPK richt zich op onderzoek naar publieke thema’s en brengt wetenschappers van verschillende disciplines daarin samen.

Met het CPI worden soortelijke initiatieven bij andere universiteiten met elkaar verbonden. Naast Willem Schinkel is Huub Dijstelbloem (UvA) de andere initiatiefnemer. De overige oprichters zijn Noortje Marres (Warwick), Sarah de Rijcke (RUL), Peter-Paul Verbeek (UTwente) en prof.dr. Maarten Hajer (UU).

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, e-mail: kooistra@fsw.eur.nl, tel: 010 408 2135