Onderzoek naar huisvesting van nieuwe vluchtelingen ontvangt Veni-beurs

Socioloog dr. Rogier van Reekum is een van de twaalf veelbelovende jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam die van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-beurs van maximaal 250.000 euro toegekend hebben gekregen. Met de beurs kan hij gedurende drie jaar zijn eigen ideeën uitwerken in het onderzoeksproject The settlement of new refugees in municipalities: making lives, forming issues

Vestiging van nieuwe vluchtelingen is een actueel thema. Van Reekum gaat in zijn onderzoek bestuderen hoe mensen bij elkaar worden gebracht rondom gedeelde kwesties zoals wonen, werken en het toekomstperspectief bij de vestiging van nieuwe vluchtelingen. Wanneer vluchtelingen zich in gemeenten vestigen, raakt dat hen en anderen om hen heen. Hoe wordt de vestiging van nieuwe vluchtelingen in Nederlandse gemeenten op praktische en materiële wijze een kwestie voor het verbreden van netwerken van diverse groepen mensen?

Zes huishoudens gevolgd
Van Reekum volgt zes vluchtelingenhuishoudens die tijdens het onderzoek beginnen aan het vestigingsproces. Hij zal door middel van langdurige participerende observatie en het volgen van lokale activiteiten via onder andere social media. Hij zal de publieke betrokkenheid – positief en negatief – rond vestiging van nieuwe vluchtelingen in kaart brengen. De bedoeling van het onderzoek is een alternatief te ontwikkelen voor het bestaande integratie-onderzoek. Het onderzoek is daarom niet gericht op de vluchtelingen zelf en in hoeverre zij succesvol integreren, maar op de kwesties en publieken die zich rond hun vestiging vormen. Hij zal bekijken wat mensen – vluchtelingen en anderen – zelf van de vestiging maken. In plaats van integratie naar een vooraf bekende toestand wil Van Reekum begrijpen hoe mensen zelf een nieuwe manier van leven in een nieuwe omgeving vormen.

Publieksconferentie
Inhoudelijk is het onderzoek sterk exploratief, maar de bedoeling is om betrokkenen – gemeenten, Vluchtelingenwerk, beleidsmakers, vrijwilligers, activisten, journalisten en natuurlijk de informanten en vluchtelingen zelf – een veel meer fijnmazig beeld te geven van wat ‘vestiging’ allemaal kan inhouden. Het onderzoek wordt afgesloten met een publieksconferentie waarbij de informanten een leidende rol krijgen in het vertellen over en bediscussiëren van hun nieuwe levens in Nederland.

Over Rogier van Reekum
Rogier van Reekum promoveerde in 2015 aan de Universiteit van Amsterdam cum laude op het proefschrift ‘Out of character. Debating dutchness, narrating citizenship’. Hij deed eerder onderzoek naar geweld op scholen en bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar schooluitval. Hij werkt momenteel als post-doc bij het Departement Bestuurskunde - Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij binnen het ERC-project van prof. dr. Willem Schinkel 'Monitoring Modernity' onderzoek doet naar de visualisering van irreguliere migratie in Europa. Van Reekum is redacteur van Krisis, Tijdschrift voor actuele filosofie, en Sociologie.   

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen | 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl