Onderzoek naar masteropleidingen RSM

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de toelatingseisen en de collegegelden van masteropleidingen bij Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Uit dat onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de geaccrediteerde opleidingen niet ter discussie staat. Bij twee opleidingsvarianten concludeert de Inspectie dat het vragen van een vergoeding voor extra activiteiten en diensten niet kan op de manier zoals het bij die opleidingen was ingericht. De Erasmus Universiteit Rotterdam en RSM zijn het niet eens met alle conclusies, maar in het belang van duidelijkheid voor onze studenten worden toch aanpassingen doorgevoerd in de opleidingen.

Het afgelopen jaar heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de toelatingseisen en de collegegelden van drie varianten van masteropleidingen bij RSM: Master in Management (MiM), de Parttime Master Bedrijfskunde (PMB) en Finance & Investments Advanced (F&I A).

De kwaliteit van de geaccrediteerde opleidingen staat niet ter discussie, zo blijkt uit het onderzoek dat vandaag door de minister van OCW naar de Kamer is gestuurd. Dat wordt bevestigd door de recente oordelen over de onderwijskwaliteit door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), in internationaal perspectief bevestigd door de AACSB, een internationale accreditatie organisatie voor businessopleidingen.

Bij de opleidingsvarianten PMB en F&I A concludeert de Inspectie dat het vragen van een vergoeding voor extra activiteiten en diensten niet kan op de manier zoals het bij die opleidingen was ingericht. Bij MiM stelt de Inspectie dat de registratie van de opleidingsduur moet worden aangepast.

Toegankelijkheid is niet in geding

De Erasmus Universiteit constateert dat de Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek over de exacte mogelijkheden bij het vragen van zo’n bijdrage niet helder is. De wet, hoe helder ogenschijnlijk ook, geeft niet altijd duidelijke richtlijnen voor de dagelijkse praktijk. Dat heeft ook deels de lange duur van het onderzoek bepaald.

Het is goed dat de Inspectie met dit rapport haar interpretatie geeft, maar EUR en RSM zijn wel verrast over de scherpe conclusies. We beraden ons op de uitkomsten van het rapport van de Inspectie en de zienswijze die de minister daarover heeft uitgesproken.

De wet geeft niet altijd duidelijke richtlijnen voor de dagelijkse praktijk

   

Voor de EUR en RSM is de wettelijke borging dat iedere student toegang heeft tot de opleidingen een kernwaarde. Dat betekent in de praktijk dat ook voor de onderzochte opleidingen goede kwalitatieve alternatieve opleidingen worden geboden, waarvoor een regulier collegegeld wordt betaald. De masteropleidingen F&I en Bedrijfskunde zijn ook te doorlopen zonder het extra pakket.

De opleidingsvarianten PMB en F&I A waarbij de Inspectie nu kanttekeningen qua inrichting heeft geplaatst, zijn deels bedoeld voor speciale groepen studenten en professionals in het werkveld. Het extra aanbod dat deze studenten accepteerden, zorgde ervoor dat veel tevreden studenten een belangrijke stap in hun carrière hebben kunnen zetten met een gedegen academische opleiding die beantwoordt aan de behoeften uit de maatschappij.

Aanpassingen

Hoewel we het niet eens zijn met alle conclusies uit het rapport, voeren we in het belang van duidelijkheid voor onze studenten toch aanpassingen door in de onderzochte opleidingen. Hiermee willen wij iedere verdere discussie en onduidelijkheid over deze opleidingen voor de toekomst beëindigen.

Zie voor de laatste stand van zaken de websites van PMB, F&I A en MiM

Meer informatie

Voor pers:

Jacco Neleman, woordvoerder Erasmus Universiteit Rotterdam, 06 22 99 22 30 of press@eur.nl

Marianne Schouten, woordvoerder RSM, 06 51 58 66 14 of mschouten@rsm.nl

Voor studenten:

Er is een informatiepunt ingericht voor eventuele vragen. Telefoon is 010 4081010 (zaterdag 30/3 tussen 10u en 14u; vanaf maandag 1 april tussen 10u en 16u); email: rsminform@rsm.nl