Onderzoek naar politisering Europese Unie door Reinout van der Veer ontvangt NWO onderzoekstalentsubsidie

Bestuurskundige Reinout van der Veer van het departement Bestuurskunde-Sociologie heeft voor zijn voorstel voor promotieonderzoek de NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen Onderzoekstalent subsidie toegekend gekregen. Het NWO Onderzoekstalent programma biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen.

Onderzoekstalent is een financieringsprogramma voor hoogwaardig promotieonderzoek voor getalenteerde, aankomende onderzoekers die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen. 

Van der Veer, MSc. gaat onder leiding van zijn promotor prof.dr. Markus Haverland de gevolgen van de toenemende politisering van de Europese Unie (EU) op de werking van de Unie onderzoeken, met name op economisch gebied. Titel van zijn onderzoek is: Spelen volgens welke regels? De handhaving van het Europees economisch bestuur in tijden van politisering.

Politieke druk
In zijn promotieonderzoek gaat Van der Veer op zoek naar een antwoord op de vraag: "Hoe beïnvloedt politisering de implementatie en handhaving van beleid?" Daarbij komen vragen aan de orde als: Hoe houd je als Europese Commissie controle op lidstaten terwijl je zelf steeds hevigere politieke druk ervaart? Houd je vast aan je eigen regels door forse straffen uit te delen of knijp je een oogje dicht? Van der Veer doet dat via een innovatieve integratie van kwantitatief onderzoek en case studies.

Invloed
Sinds de recente financiële, economische en monetaire crises heeft de Europese Commissie veel nieuwe competenties gekregen voor economisch en fiscaal toezicht op de lidstaten. Deze versterken niet alleen haar positie ten opzichte van andere EU-instituties en nationale overheden maar geeft haar ook meer invloed op belangrijke nationale beleidsvelden zoals huisvesting, onderwijs, pensioenen en de zorg.

Tegelijkertijd is echter de EU steeds vaker het onderwerp van heftig politiek conflict. De EU (als onderwerp) wordt steeds belangrijker gevonden en we hebben steeds duidelijkere meningen over hoe het verder moet (meer of minder) en velen van ons willen eigenlijk helemaal geen Europese bemoeienis meer. De uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk (Brexit) is een recent en opmerkelijk voorbeeld van deze politisering.

Over Reinout van der Veer
Na zijn bacheloropleiding Bestuurskunde bij de Erasmus Universiteit Rotterdam rondde Van der Veer  de research master Public Administration & Organisational Science af, een gezamelijke master van de  Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit en Universiteit Nijmegen.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | T 010 408 2135 | E kooistra@fsw.eur.nl