Onderzoek naar rechtmatige zorg in het lokale sociale domein

Bestuurskundigen Menno Fenger, Nancy Chin-A-Fat, Andrea Frankowski, Lieske van der Torre van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hebben in opdracht van de stuurgroep ‘Pilot Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ onderzoek gedaan naar de grootste risico’s op fouten en fraude in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. De stuurgroep ondersteunt de conclusies en aanbevelingen en heeft Cromstrijen, de Drechtsteden, Gorinchem en Schiedam het onderzoeksrapport Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijke sociale domein. Een verkennende studie naar de aard, omvang en achtergronden van rechtmatigheidsrisico’s in de Wmo en de Jeugdzorg in Zuid-Holland, aangeboden.

De onderzoekers adviseren de pilotdeelnemers hun kennis beter te bundelen en uit te wisselen binnen de keten met zorgaanbieders, zorggebruikers en zorgverzekeraars. Ten tweede raden zij gemeenten aan de handhaving in het gemeentelijk zorgdomein te versterken; hiervoor is meer en nieuwe expertise nodig. De derde aanbeveling gaat over de verhouding tussen de gemeente, zorgaanbieders en zorggebruikers. De EUR adviseert de gemeenten een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de zorgaanbieders en de zorggebruikers. Voor zorgaanbieders is het belangrijk om de prikkels en mogelijkheden voor fouten en fraude te beperken. Zorggebruikers zijn volgens de onderzoekers eigenlijk de enige betrokkenen die direct en continu een oordeel kunnen vellen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verleende zorg. Zij zijn dan ook een belangrijke informatiebron voor gemeenten om fouten en fraude op te sporen. 

Download hier het rapport. (pdf).

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl