Onderzoek Wet Werk en Zekerheid: ‘Doelstellingen niet behaald’

De Wet Werk en Zekerheid blijkt in de praktijk te leiden tot een verviervoudiging van het aantal afgewezen ontslagen en een halvering van de ontslagvergoedingen, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) als de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Het onderzoek, onder redactie van prof. dr. Ruben Houweling (Erasmus Universiteit Rotterdam), mr. Max Keulaerds (advocaat/partner bij BarentsKrans) en dr. Pascal Kruit (advocaat bij Ten Holter Noordam), richt zich voornamelijk op de (on)bedoelde effecten van de WWZ in de praktijk. Het is uitgevoerd door de sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law in samenwerking met het CentERdata van de Universiteit van Tilburg. In het onderzoek is een analyse gemaakt van de rechtspraak. Hierbij is gekeken naar het functioneren van het limitatieve grondenstelsel, het aantal toe- en afwijzingen van ontbindingsverzoeken vóór en na de invoering van de WWZ en de ontwikkelingen in het toekennen en vaststellen van (de hoogte van) ontslagvergoedingen. Daarnaast is een enquête gehouden onder de leden van zowel de VvA als de VAAN. De conclusies zijn schokkend te noemen.

De wet die in theorie een vereenvoudiging van het arbeids- en ontslagrecht had moeten betekenen, blijkt in de praktijk doorgaans te resulteren in ingewikkelde en dure procedures voor werkgevers.

Hoewel een meerderheid van de respondenten aangeeft dat de wetgever is geslaagd in het verlagen van de ontslagvergoedingen, een van de doelen van de WWZ, blijkt vooral dat het kenmerkende limitatieve grondenstelsel de ontbindingsprocedure bemoeilijkt. De introductie van een meer algemene restgrond kan de procedure wellicht vergemakkelijken. Ook de doelstelling ‘flex minder flex’, door de Minister vaak aangehaald, is volgens de respondenten niet behaald.

De uitkomsten zijn niet alleen relevant voor de leden van de VvA en de VAAN, die beiden betrokken zijn geweest bij de realisatie van dit onderzoek. De resultaten worden ook aan minister Asscher gepresenteerd. Vandaag, donderdag 30 juni, worden de uitkomsten besproken tijdens het WWZinnig-congres, gehouden op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er wordt een hoge opkomst verwacht van ruim 950 deelnemers, onder wie veel senatoren, politici en ambtenaren.