Onderzoekers SYNC lab peilen behoeftes jongeren bij heropening samenleving

Xingyue Huang

Na een jaar van strenge coronamaatregelen wordt in het voorjaar van 2021 gezocht naar veilige manieren om de samenleving stapsgewijs weer te openen. Vaccinatie, een mogelijk coronapaspoort, zelftesten en versoepeling van maatregelen spelen hierin een belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat de behoeftes van jongeren bij beleidsmakers terecht komen, onderzochten onderzoekers Renske van der Cruijsen, Kayla Green, dr. Lysanne te Brinke en prof. dr. Eveline Crone (Erasmus SYNC lab) – in samenwerking met jongerenorganisaties – de houding en behoeftes van jongeren tijdens de weg uit de coronacrisis. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vandaag zijn de resultaten van het onderzoek in een memo aangeboden aan het kabinet.

Het onderzoek werd uitgevoerd via Citizen Science surveyonderzoek en met behulp van jongerenpanels via het YoungXperts.nl platform voor jongerenparticipatie. Jongeren hielpen mee bij het opstellen en verspreiden van het onderzoek en checkten of zij zich konden vinden in de belangrijkste conclusies.

Jongeren willen bijdrage leveren aan veilige heropening samenleving

Het onderzoek liet zien dat jongeren gemotiveerd zijn om bij te dragen aan een veilige heropening van de samenleving. Zo staan zij overwegend neutraal tot positief tegenover de invoering van een coronapaspoort en is de vaccinatiebereidheid hoog. Een kanttekening hierbij is dat jongeren het onaanvaardbaar vinden als zij als laatste aan de beurt zijn bij het verkrijgen van vrijheden. Aangezien zij gedurende de hele crisis solidair zijn geweest met kwetsbare groepen. Ook geven zij aan dat zij zich vooral zouden willen laten vaccineren vanuit maatschappelijk belang. Tot slot verwachten jongeren dat de vaccinatiebereidheid onder jongeren afneemt naarmate het langer duurt voor zij opgeroepen worden. Jongeren beredeneren dat dan de noodzaak om anderen te beschermen door middel van vaccinatie op dat moment verminderd of verdwenen is.

Jongeren voelen zich niet gehoord en willen duidelijkere informatie

Een terugkerend thema is dat jongeren een grote behoefte hebben om hun stem te laten horen, maar zich onvoldoende gehoord voelen. Zo gaf 62% van de jongeren aan dat zij de stem van jongeren tijdens de crisis belangrijk vonden, maar heeft slechts 5% van de deelnemende jongeren het gevoel dat de mening van jongeren wordt meegenomen in beleidskeuzes. Om in de toekomst draagvlak te hebben en houden bij jongeren is het cruciaal om jongeren een stem te geven en hen van duidelijke informatie te voorzien. Dit is dan ook de belangrijkste conclusie die de onderzoekers mee willen geven aan het RIVM en het ministerie. “Onder jongeren is er behoefte aan een betrouwbaar platform gericht op de jongeren met duidelijke informatie over vaccinatie, vrijheden en hun toekomstperspectief. Dit zal cruciaal zijn om nu maar ook na de coronacrisis draagvlak te hebben en te houden bij jongeren” aldus onderzoeker Renske van der Cruijsen.

Lees de infographic met de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Professor
Onderzoeker
Onderzoeker
Renske van der Cruijsen
Onderzoeker

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen