Onderzoeksbeurs voor Frank van Oort uit het COVID-19 programma van ZonMw

Erasmus School of Economics

Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics, heeft een ZonMw COVID-19 onderzoeksbeurs in de wacht gesleept. Deze NWO-samenwerkingssubsidie ​​van 500.000 euro wordt toegekend aan een multidisciplinaire onderzoeksgroep. Samen met de consortiumpartners, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en de Vrije Universiteit Amsterdam, gaat Van Oort onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten van de coronaviruspandemie en de (beoogde) mitigatiemaatregelen.

Volgens hoogleraar Frank van Oort maakt de combinatie van expertise van regionale economie en openbaar bestuur dit project echt interdisciplinair van karakter: ‘De co-creatie met lokale overheden biedt een unieke kans om resultaten direct in beleid te gebruiken.’

Prof.dr. Patrick Groenen, decaan van de Erasmus School of Economics, is enthousiast: ‘Voor zover ik begrijp is slechts 40 procent van de uitgewerkte aanvragen gehonoreerd, dus felicitaties aan Frank en zijn team met het binnenhalen van deze subsidie. Het is een erkenning van ons vermogen om tijdig high-impact onderzoek uit te voeren in samenwerking met belanghebbenden van buiten de academische wereld.’

Adhemare de Rijk, Funding Manager Research: ‘Gezien de huidige situatie is het erg belangrijk om met onze kennis bij te dragen aan mogelijke oplossingen om pandemische maatregelen beter te begrijpen. Ik kijk uit naar de resultaten die deze samenwerking zal opleveren.’

Korte samenvatting van het COVID-19 onderzoeksproject: De veerkrachtige regio

Het onderzoek richt zich op de economische effecten van het coronabeleid op korte en lange termijn. Het analyseert hoe regionale en sectorale variatie in pandemische maatregelen negatieve economische gevolgen op korte termijn kunnen beperken. Feitelijke en potentiële coronamaatregelen van nationale, regionale en lokale overheden zullen worden vertaald in lokale productie- en consumptiebeperkingen, waarbij directe en indirecte (interregionale waardeketen) effecten op het bbp, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen van bedrijven worden geïdentificeerd. Het onderzoek beoogt verder te identificeren hoe structurele regionale verandering kan worden gestimuleerd om de veerkracht van de economie op de lange termijn te vergroten, waarbij de nadruk ligt op ruimtelijk diversifiërende handelsnetwerken (meer lokale of flexibele productienetwerken om risico's te spreiden) en gerelateerde arbeidsmarktresultaten. De regionale en sectorale specificiteit van economische effecten betekent dat economische mitigatie geen 'one-size-fits-all'-karakter heeft. Het consortium gaat deze fundamentele vraagstukken de komende twee jaar onderzoeken in samenwerking met drie gemeenten, vier provincies en drie Nederlandse ministeries.

Over Frank van Oort

Frank van Oort is hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics en academisch directeur van het Institute of Housing and Urban Development Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 2002 aan Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over agglomeratievoordelen en innovatie in steden. Eerder werkte hij voor de Universiteit van Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in Den Haag. Frank van Oort combineert fundamenteel onderzoek met toegepast en beleidsgericht onderzoek. Zo doet hij naast NWO- en EU-gefinancierd onderzoek ook onderzoek voor ministeries, steden en regio's. Frank van Oort is gespecialiseerd in agglomeratie-economieën, stedelijke economie, economische geografie, stadsgeografie en ruimtelijke planning.

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media en Public Relations Officer bij Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: +31 6 53641846.