Onderzoeksproject van Anne Gielen ontvangt Microdata Access Grant

Anne Gielen smiling at the camera with a closed smile

Anne Gielen, hoogleraar Arbeidseconomie en Beleid aan de Erasmus School of Economics, krijgt een Microdata Access Grant voor een onderzoeksproject naar de impact van de (peri)menopauze op de carrières van vrouwen.

De Microdata Access Grant biedt Anne Gielen de financiering voor dit onderzoeksproject dat zij samen met alumnus Esmée Zwiers (Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde) gaat uitvoeren. De duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) stelt samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze subsidie beschikbaar.

Hormonen op het werk: de impact van de (peri)menopauze op de carrières van vrouwen

Het aandeel werkende vrouwen van middelbare leeftijd is de afgelopen decennia toegenomen. Dit impliceert dat steeds meer vrouwen tijdens hun werkzame leven een grote biologische transitie doormaken: de menopauze. Hoewel de meeste vrouwen in de jaren rond de menopauze verschillende vormen van lichamelijk en geestelijk ongemak ervaren, is er weinig kennis over de impact van deze symptomen op hun loopbaan.

Anne Gielen: ‘Dit onderzoeksproject vult deze leemte in de literatuur door te onderzoeken hoe het ervaren van menopauzeklachten de arbeidsmarkt en gezondheidsresultaten van vrouwen in de jaren rond de menopauze beïnvloedt. Om deze effecten causaal te identificeren, gebruiken Esmée en ik twee bronnen van natuurlijk voorkomende variatie. Ten eerste maken we gebruik van de variatie in de leeftijd waarop vrouwen de menopauze ervaren. Ten tweede gebruiken we variatie in de behandeling met hormoonsubstitutietherapie (HRT), als gevolg van de controverse begin jaren 2000, die in 2017 werd verbeterd. Dit project zal belangrijke resultaten opleveren om de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te stimuleren.’

Onderzoek doen met CBS-microdata

Het CBS verzamelt voor zijn statistische taken een breed scala aan gegevens, veelal microdata op het niveau van individuele personen of organisaties. Bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens heeft voor het CBS de hoogste prioriteit. Binnen strikte veiligheidsvoorwaarden kunnen universiteiten en andere geautoriseerde onderzoeksinstituten echter externe toegang krijgen tot dergelijke gegevens om statistische analyses uit te voeren voor hun eigen wetenschappelijke of statistische doeleinden. De microdata zelf blijven strikt binnen een beveiligde omgeving binnen het CBS. Onder toepasselijke voorwaarden kan de onderzoeker ook een aanvullende dataset aanleveren om te koppelen aan CBS-microdata. Voordat geaggregeerde statistische resultaten uit de beveiligde omgeving worden geëxporteerd, controleert het CBS of deze resultaten geen risico inhouden voor openbaarmaking van informatie over individuele personen of organisaties.

Meer informatie

For more information, please contact Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer at Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +316 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen