Ongelijkheden aanpakken door kennis te creëren samen met Rotterdamse maatschappelijke actoren

door Alex Huang & Giannella Bonilla Castillo

Op 27 juni organiseerde het Tackling Inequalities Masters Honours Programma 2022-2023 een feestelijke eindpresentatie. 25 masterstudenten van alle faculteiten van de EUR presenteerden hun groepsprojecten gericht op het aanpakken van sociale ongelijkheden. Van begrijpen en definiëren tot interventies, waren de eindprojecten geïnspireerd door excursies naar maatschappelijke organisaties. Deze excursies waren gericht op het begrijpen van verschillende vormen van ongelijkheid vanuit het perspectief van belanghebbenden. De eindprojecten en het evenement werden samen gecreëerd en gedefinieerd door interacties tussen de studenten en Rotterdamse maatschappelijke actoren/organisaties. Zo namen bijvoorbeeld de oprichter van Recht op de Stad en Talentzkool, (organisaties die waren bezocht door de studenten) ook deel aan het eindevenement.

De geest van het programma vertegenwoordigen

Het evenement vond plaats in het voormalige Unilever-gebouw, dat momenteel wordt beheerd door KnowledgeXY - een van de sociale ondernemingen waarmee de Tackling Inequalities-studenten hebben samengewerkt. KnowledgeXY leert jongeren met gemarginaliseerde achtergronden in Rotterdam IJsselmonde, Feyenoord en Hoogvliet, praktische vaardigheden om hen in staat te stellen hun eigen bedrijven op te zetten en hun dromen te verwezenlijken. Deze unieke locatie, gerenoveerd met behulp van de doelgroep van KnowledgeXY, vertegenwoordigt de geest van het Tackling Inequalities programma: het aanpakken van ongelijkheden op innovatieve manieren en betekenisvolle veranderingen teweegbrengen via co-creatie.

Tackling Inequalities Testimonial: Giannella Bonilla Castillo

"Mijn naam is Giannella en ik nam deel aan het Tackling Inequalities Honours Programma 2022-2023. Ik ben een masterstudent die de opleiding Kunst, Cultuur en Samenleving aan de Erasmus Universiteit afrondt. In 2005 emigreerde ik met mijn familie van Ecuador naar Rotterdam. Destijds leerde ik de taal en voltooide ik mijn middelbare en hogere opleiding hier. Toch voelde ik me nooit thuis, totdat de ik impliciete manieren waarop de Nederlandse samenleving ongelijkheid in ons dagelijks leven versterkt, begon te begrijpen. Een voorbeeld uit velen is hoe nieuwkomers of iedereen die niet in een hokje past, aan de kant wordt geschoven door ongunstige wetgeving of onsympathieke vertegenwoordiging in de media. Ik heb als jongere zelf de ongelijkheid in Nederland aan den lijve ondervonden. Dit motiveerde me om te observeren, te begrijpen en te proberen in te grijpen in de dialogen over dit onderwerp. Door initiatieven zoals het Tackling Inequalities Programma, probeer ik mijn steentje bij te dragen door bewustwording te creëren en een pad naar verandering en een inclusievere samenleving te maken."

Het verkennen en begrijpen van maatschappelijke vraagstukken

"In de afgelopen zes maanden hebben we de stad Rotterdam en haar sociale ongelijkheden verkend. Het programma begon met masterclasses, die ons een uitgebreid begrip gaven van hoe gefragmenteerd het gezondheids- en zorgsysteem is in Nederland en hoe deze fragmentatie en bureaucratisering een negatieve invloed hebben op de inwoners van Rotterdam. Later kwamen onderwerpen aan bod zoals de aanpak van gemeenschappen over klimaatkwesties en woningtekorten. Het verkennen van deze maatschappelijke vraagstukken door de bril van gemeenschapsexperts en de mensen die erdoor worden getroffen, was zeer vruchtbaar en naar mijn mening zou deze benadering als een essentieel onderdeel van ons academisch curriculum moeten worden beschouwd."

Verrijking van persoonlijke ontwikkeling

"Tijdens de impact-sessies werden we uitgedaagd om buiten de kaders te denken door ontwerptools te gebruiken die ons creatieve denkproces verbeterden, enerzijds. Anderzijds opende de multidisciplinaire aanpak van het programma nieuwe pedagogieën, die onze interpersoonlijke ontwikkeling verrijkten door ons verder vertrouwd te maken met het samenwerken met teamleden uit verschillende vakgebieden. Een vaardigheid die vooral nodig is in onze toekomstige carrière."

Misleidende opvattingen over Rotterdam Zuid confronteren

"City Mirror: Across the Bridge is het project dat mijn groep en ik aan het einde van dit programma hebben gepresenteerd. Het project richt zich op de vooroordelen en misvattingen over Rotterdam Zuid onder Rotterdammers die buiten dit stadsdeel wonen. Onze doelgroep bestond voornamelijk uit jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar die aan de noordelijke kant van de Maas wonen. Na te hebben gebrainstormd en gesproken met verschillende Rotterdammers, de projectmanager van Alliantie Hand in Hand en een medewerker van de afdeling Onderwijs bij Boijmans Hillevliet, kwamen we tot de conclusie dat bewustwording van impliciete vooroordelen ongemak met zich meebrengt. Gemarginaliseerde gemeenschappen zijn lange tijd onderdrukt en op sommige plaatsen worden ze dat nog steeds. Daarom is de eerste stap naar een positieve verandering om je bewust te zijn van vooroordelen die voortkomen uit verschillende vormen van onderdrukking, zoals racisme, klassisme, seksisme, enzovoort. We moeten aan onszelf toegeven dat we die impliciete vooroordelen hebben. Het verwelkomen van zelfreflectie over dit soort vooroordelen in ons dagelijks leven kan niet worden bereikt zonder dat mensen zich 'tijdelijk' ongemakkelijk voelen."

Verschillen erkennen en accepteren

"Ons project benadrukt het belang van het erkennen van vooroordelen als een noodzakelijke stap om ze uit te dagen en te ontmantelen, hopelijk het gesprek te starten en het bewustzijn te vergroten. Het primaire doel van het project is om zelfreflectie aan te moedigen, aangezien de spiegel de vooroordelen vertegenwoordigt die we waarschijnlijk hebben. De secundaire doelstellingen zijn het vergroten van sociale samenhang en gemeenschapsgevoel onder de inwoners van Rotterdam, waarbij een veilige ruimte en tools worden geboden voor kritische reflectie, sociaal-politieke betrokkenheid en het erkennen van ieders overeenkomsten en verschillen."

Uitvoering en presentatie van het project

"We vertaalden ons idee naar een ervaring in drie delen, waaronder:

1. Een interactieve installatie in de vorm van een fysieke spiegel, geplaatst in verschillende kunstinstellingen in Rotterdam.

2. Een rondleiding met verhalen verteld door mensen die vooroordelen tegen Rotterdam Zuid van dichtbij hebben ervaren.

3. Een discussiepanel.

De installatie vraagt deelnemers om hun vooroordelen onder ogen te zien door subjectieve verklaringen over Rotterdam Zuid in te vullen. De verklaringen variëren van vijandige geuite opmerkingen tot optimistischere opmerkingen, die de balans bewaren en de gemeenschappelijke grond tussen bewoners identificeren. Dit was een bewuste keuze, omdat het confronteren van onze eigen impliciete vooroordelen gevoelens van afkeer en antipathie kan oproepen - mensen houden er meestal niet van om geconfronteerd te worden met hun eigen vooroordelen."

Figuren van City Mirror: Across the Bridge

TI Event 27 june

TI Event 27 june

1/4
2/4
3/4
4/4

Co-creatie met belanghebbenden

"Het werken met verschillende belanghebbenden over dit specifieke onderwerp was een zeer inzichtelijke ervaring. Tijdens de halve finale presentatie werden mijn groep en ik voor het eerst geconfronteerd met hoe impliciete vooroordelen werken en hoe mensen ze gemakkelijk over het hoofd kunnen zien. Door opvolgmomenten te hebben met onze belanghebbenden, werd ervoor gezorgd dat ons concept kon worden aangepast op een manier waarop gemarginaliseerde gemeenschappen niet opnieuw slachtoffer zouden worden, terwijl leer- en groeikansen werden gecreëerd voor degenen in een bevoorrechte positie. Door onze nieuwsgierigheid en gevoeligheid voor het onderwerp slaagden mijn groep en ik erin een concept te ontwikkelen waar we trots op waren en dat we zeker verder konden ontwikkelen!"

Giannella’s unieke verhaal en ervaring zijn precies waarom het TI honours programma impact behandelt via het perspectief van co-creatie. De innovatieve projecten van de studentengroepen die echt betekenisvol en impactvol kunnen zijn voor hun belanghebbenden, zijn precies de reden waarom we pleiten voor het overschrijden van de universiteitsgrenzen en samenwerking met burgers.

Ben jij een onderzoeker/onderwijzer die waarde hecht aan impactvol onderzoek en onderwijs? Dan raden we u aan na te denken over hoe wij, als universitaire actoren, verder kunnen gaan dan de universitaire ivoren toren om een sociale impact te creëren die betekenisvol is voor burgers. Ben jij een potentiële masterstudent aan de EUR? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan het TI Honours Programma van volgend jaar!

Meer informatie

Over Tackling Inequalities

"Tackling Inequalities" is het interdisciplinaire MA Honours Programma van de EUR. Onder leiding van Jiska Engelbert begeleidt het programma studenten bij de meest urgente maatschappelijke vraagstukken van Rotterdam en hoe deze aan te pakken. Studenten komen niet alleen in contact met academici van de EUR, maar ook met een diversiteit aan burgers - van activisten tot stadsfunctionarissen - en programma's gericht op het bevorderen van sociale rechtvaardigheid in de stad.

Vital Cities and Citizens 

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC) wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s:  

  • Inclusieve Steden en Diversiteit  

  • Duurzame en Rechtvaardige Steden 

  • Slimme Steden en Gemeenschappen 

  • Veerkrachtige Steden en Stedelingen 

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS). 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen