Ongelijkheid in Nederland

Ongelijkheid in Nederland

Meer dan een halve eeuw geleden voorspelde de Britse socioloog, Michael Young in The Rise of the Meritocracy de dystopie, een sombere toekomst, van een staat waar uitsluitend kennis en intelligentie tellen. Anno 2016, openbaart zich de kloof tussen hoog- en laagopgeleid. Vorige week beschreef De staat van het onderwijs de slinkende kansen van kinderen van laagopgeleiden. De verschillen groeien ook in wonen, de arbeidsmarkt en in gezondheid. Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics licht deze kloof toe in NRC Handelsblad. 

De inkomenskloof kan niet veel wijder. Volgens econoom Jacobs blijven de inkomensverschillen in Nederland zelfs „relatief klein” in vergelijking met andere landen. 'Nederland heeft een van de geringste inkomensconcentraties ter wereld aan de top. Raadselachtig is wel dat de grotere beloningsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden in de cijfers niet terug te vinden zijn.' Aldus Jacobs

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen bij NRC Handelsblad, d.d. 21 april 2016.