'Ongeoorloofde' staatssteun maakt alles vloeibaar

'Ongeoorloofde' staatssteun maakt alles vloeibaar

Landen mogen afspraken maken met bedrijven over 'gunstige' belastingvoorwaarden bij vestiging. Zolang dat binnen de regels blijft is er niets mis met een beetje internationale concurrentie. Dick van Sprundel, wetenschappelijk medewerker/promovendus en verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van Erasmus School of Economics, geeft nadere uitleg bij TaxLive d.d. 1 oktober 2014.

"Er is kortgezegd een ruime en een 'enge' benadering. Wil sprake zijn van verboden staatssteun dan moet voldaan zijn aan de volgende cumulatieve voorwaarden: (1) steunmaatregelen van EU-lidstaten, (2) in welke vorm dan ook met staatsmiddelen bekostigd (zoals subsidies of belastingkortingen), (3) die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties ("selectiviteit"), (4) vervalsen of dreigen te vervalsen, (5) voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de EU-lidstaten ongunstig beïnvloedt. Bij de ruime benadering zijn de eerste drie voorwaarden voldoende om te spreken van staatssteun. Bij de 'enge' benadering moet aan alle vijf voorwaarden zijn voldaan." Aldus van Sprundel.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen op TaxLive, 1 oktober 2014.

Over TaxLive:  TaxLive is het kennisplatform voor de fiscalist. Het is de online community voor de hoog gekwalificeerde tax professional werkzaam bij de grotere advieskantoren, bedrijven, overheid en rechtspraak.