Onno de Jong (RHV) benoemd tot Jong Haventalent 2014

Onno de Jong (RHV) benoemd tot Jong Haventalent 2014

Tijdens het eerste Rotterdams Havenevenement op woensdag 7 mei 2014 is onderzoeker Onno de Jong, verbonden aan Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie (RHV) BV, uitgeroepen tot ‘Jong Haventalent’. Het Rotterdams Havenevenement is een initiatief van de STC-Group, Deltalinqs, Marine Club Rotterdam en Jong Havenvereniging. Met de organisatie van het Havenevenement willen de initiatiefnemers onderstrepen dat de Rotterdamse haven een fantastische werk- en leerplek is voor talenten van ieder opleidingsniveau.

Jong Haventalent

De verkiezing van Jong Haventalent vindt sinds 2009 plaats en de titel gaat jaarlijks naar een jonge professional met een visie op de Rotterdamse haven en de ambitie om daar iets mee te doen. Onno de Jong mag zich nu een jaar lang de ambassadeur en het rolmodel voor jong talent in de haven noemen.

Over Onno de Jong

Onno de Jong (1989) studeerde Economie (BSc) aan de Universiteit Utrecht waarna de masterstudie Urban, Port and Transport Economics volgde aan Erasmus School of Economics. Na afronding van deze studie in juni 2013 is Onno de Jong als junior onderzoeker werkzaam voor de werkmaatschappij Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie (RHV) BV. De Jong houdt zich bezig met zowel onderzoek voor overheden (regionaal, nationaal en Europees) en bedrijfsleven als met het geven van onderwijs.

Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie (RHV) BV

De werkmaatschappij Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie (RHV) BV valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Erasmus School of Economics. Het verricht op verzoek van derden onderzoek en levert beleidsondersteuning, training en onderwijs op het gebied van regionale en stedelijke economie en haven- en vervoerseconomie. Hierbij maakt het in het bijzonder gebruik van de kennis en kunde van de sectie Regionale Economie en Haven- en Vervoerseconomie van de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van Erasmus School of Economics.

Meer informatie

Klik hieronder voor het interview met Onno de Jong in Nieuwsblad Transport, 14 mei 2014.