Ontwikkelingshulp die begrotingen van arme landen ondersteunt is effectief

Begrotingssteun als vorm van ontwikkelingshulp is zeer effectief gebleken voor het verminderen van armoede. Dit blijkt uit het onderzoek Budget support, poverty and corruption; A review of the evidence van prof. dr. Geske Dijkstra, Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Zweedse “Expert Group for Aid Studies (EBA)” Het rapport is gepresenteerd in Stockholm tijdens een drukbezochte bijeenkomst.

Begrotingssteun, oftewel niet-geoormerkte hulp aan regeringen, was populair tussen 2000 en 2008. Sindsdien is deze vorm van hulp sterk afgenomen. De vraag was of deze afname gebaseerd is op bewezen gebrek aan effectiviteit. Nee, blijkt heel duidelijk uit de resultaten van de uitgebreide literatuurstudie. Begrotingssteun is juist zeer effectief gebleken voor het verminderen van armoede. Regeringen in ontwikkelingslanden hebben dankzij begrotingssteun meer middelen in kunnen zetten voor sectoren als onderwijs en gezondheidszorg. Daardoor konden er meer kinderen naar school, en konden er bij voorbeeld meer bevallingen begeleid worden door professionele hulpverleners waardoor de kraambedsterfte afnam.

Het rapport is hier te vinden.

In de media

Artikel in Dagens Nyheter

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl