Op Weg naar Betere Levenskwaliteit: Resilient Delta Initiative en Partners ontvangen Cruciale Regio Deal Financiering

birdview Rotterdamse haven
Guido Pijper

Het Resilient Delta Initiative, een onderdeel van de Convergence-alliantie, is partner in twee Regio Deals. Voor deze deals heeft de Rijksoverheid respectievelijk €25 miljoen euro toegekend aan Smart Delta Drechtsteden en €17.7 miljoen euro aan de Waterweg Regio. Deze fondsen zijn bedoeld om de kwaliteit van leven, wonen en werken in hun gemeenten te verbeteren. Deze gezamenlijke inspanning brengt lokale overheden, bedrijven, scholen en de gemeenschap samen, verenigd rond een gedeelde visie op vooruitgang.

Smart Delta Drechtsteden: bouwen aan een sterk fundament voor brede welvaart

De Regio Deal Smart Delta Drechtsteden richt zich op het maken van stappen om het leven en de kansen voor bewoners te verbeteren en tegelijkertijd het milieu gezonder te maken. De focus ligt op het gebruik van technologie om maatschappelijke vooruitgang te stimuleren. Om dit voor elkaar te krijgen is er sterke financiële steun en betrokkenheid nodig van iedereen – overheid, bedrijven, scholen en de gemeenschap. Daarom wordt de nationale overheid gevraagd om een impuls van 36,5 miljoen om deze belangrijke veranderingen te starten die een levendigere en eerlijkere toekomst voor de regio Drechtsteden zullen creëren.

Resilient Delta zal een belangrijke rol spelen door een bijdrage te leveren via het SPRING onderzoeksconsortium en het T-Roffa Tree Lab. SPRING richt zich op nauwe samenwerking met overheden, bedrijven, burgers en verschillende belanghebbenden om onderzoek te doen gericht op het verbeteren van levensstijlen, het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van de levensverwachting van bewoners. Dat doen we door middel van langetermijnonderzoek met, voor en door bewoners en andere lokale partijen. Het T-Roffa Lab gebruikt een mobiel bos om te onderzoeken hoe we samen met burgers steden kunnen ontwikkelen en steden klimaatbestendig kunnen maken door de plaatsing van groen.

De Waterwegregio: plannen voor leefbaarheid, werk en duurzaamheid

Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen – de Waterwegregio – bundelen hun krachten om de kwaliteit van leven, wonen en werken in hun gemeenten te verbeteren. De Waterweg Regio Deal bestaat uit drie samenhangende pijlers. De eerste pijler is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Dit moet leiden tot meer zelfredzaamheid van bewoners, meer sociale interactie in de buurt en betere kansen voor jongeren en jongvolwassenen. Het doel van de tweede pijler is duurzame werkgelegenheid door beter gebruik te maken van bestaand talent. Er komen passende opleidingstrajecten die leiden naar een stabiele baan. De derde pijler richt zich op duurzaam, circulair wonen en werken, door bedrijven te stimuleren duurzaam en gezond te werken en door te bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Als Resilient Delta richten we ons in het kader van de Waterweg Regio Deal op verschillende gebieden. Enkele onderwerpen waar we ons in zullen verdiepen zijn het vergroten van de leefbaarheid, het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van welvaart, het uitvoeren van interventies op buurtniveau, het stimuleren van burgerparticipatie en meer. Dit onderzoek is gericht op het verkennen, analyseren en ontwikkelen van strategieën die deze gebieden positief beïnvloeden binnen de context van de Nieuwe Waterweg Regio Deal. In de volgende fase zullen de concrete projecten en activiteiten worden bepaald.

Over het Resilient Delta Initiative 

Om oplossingen te creëren voor de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, bundelen de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam hun krachten binnen Convergence.

Het Resilient Delta Initiative, onderdeel van Convergence, pakt grote maatschappelijke vraagstukken in delta’s aan door middel van transdisciplinair onderzoek. Hierbij wordt kennis uit diverse vakgebieden vanuit alpha-, bèta- en gamma-wetenschappen samengebracht. Deze aanpak verbindt wetenschap met praktijk en koppelt lange termijn oplossingen aan korte termijn acties. Door nauwe samenwerking met zowel de publieke als de private sector, streeft het Resilient Delta Initiative naar de ontwikkeling van een toekomstbestendige delta.

Over de aanvraag

In Regio Deals werken de Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen voor inwoners en ondernemers. Niet alleen de overheid steunt, ook publieke en private partijen dragen bij. Vandaag is in het kabinetsbesluit bekend gemaakt welke regio deals financiering zullen ontvangen. Hierna start het dealmakingproces om te komen tot ondertekende deals in het najaar van 2024. De Regio Deals hebben een looptijd van 4 jaar voor het uitwerking van de plannen. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nicolette Stehouwer-den Hollander via stehouwer@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen