Op weg naar waardevol werk voor Rotterdammers

Rotterdam moet op zoek naar een nieuw type sociaal contract waarbij overheid, bedrijfsleven en burgers zich sterker verbinden aan het realiseren van het gedeelde ideaal: ‘Waardevol werk voor alle Rotterdammers.’ Dit stellen Fabian Dekker, Menno Fenger en Maarten van Kooij in de bundel over de toekomstige Rotterdamse arbeidsmarkt Waardevol aan het werk in Rotterdam, dat is verschenen bij het vijfjarig bestaan van de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt, een samenwerking tussen gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het streven naar het recht op waardevol werk voor zoveel mogelijk Rotterdammers staat in de bundel Waardevol aan het werk in Rotterdam, centraal. Waardevolle banen zijn in het algemeen banen die in ieder geval voorzien in een aantal basisbehoeften van mensen. Het creëren van waardevol werk vereist, naast een duidelijke visie, een breed samenspel van alle betrokken partijen. Als we werk willen maken van een inclusieve en waardevolle arbeidsmarkt, is een langetermijnvisie nodig die verder gaat dan de politieke waan van de dag. De verschillende bijdragen in de bundel geven elk vanuit hun eigen perspectief inzichten en ideeën die behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoorden van de vraag hoe we waardevol werk voor meer Rotterdammers bereikbaar kunnen maken.

Waardvol werk leidend principe bij beslissingen

Het streven naar waardevol werk voor alle Rotterdammers, moet het leidende principe worden voor alle beslissingen in de stad laat de bijdragen zien. Dit houdt in dat overheden niet alleen gerichter investeren in bedrijven die écht het verschil willen maken voor Rotterdammers die nu aan de kant staan of op zoek zijn naar ander werk. Bij iedere toekomstige investeringsbeslissing van de overheid moet ook de vraag worden gesteld wat het verwachte rendement van een financieringsaanvraag is voor de stad en haar inwoners in termen van duurzame arbeidsplekken met voldoende ontwikkelperspectief. Dit kan ook door meer proactief te werken aan het scheppen van institutionele condities waarbinnen waardevol werk voor meer Rotterdammers bereikbaar wordt. Maar dat vergt een partnerschap met de stad: met de maatschappelijke instellingen, bedrijven, burgers en professionals.

Publicatie 
Waardevol aan het werk in Rotterdam | red. Fabian Dekker, Menno Fenger, Maarten van Kooij
Uitgave: Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt, voorjaar 2022 
ISBN 9789464509977
Een exemplaar van het boek is aan te vragen bij Fabian Dekker (dekker@seor.eur.nl)

Over de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

De afgelopen vijf jaar hebben Rotterdamse wetenschappers en beleidsadviseurs zich in de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt gezamenlijk zich verdiept in de Rotterdamse arbeidsmarkt.

De Kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel ervan is wetenschappelijke kennis te benutten voor het beantwoorden van kennisvragen bij de gemeente om zo tot beter beleid te komen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door bestaande kennis te inventariseren en beschikbaar te maken.  Daartoe worden bijvoorbeeld seminars georganiseerd en literatuurstudies gedaan. Maar in het kader van de Kenniswerkplaats wordt ook nieuw onderzoek geëntameerd.

Onderzoeker
Dr. Fabian Dekker
Professor
Promovendus
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen