'Op zoek naar nieuw bloed'

'Op zoek naar nieuw bloed'

Op 11 november 2016 is in het NRC Handelsblad een interview verschenen met Frank van Oort, hoogleraar op het vakgebied Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics en wetenschappelijk directeur bij het Institute of Housing and Urban Development Studies.

In het interview komt aan bod dat de populariteit van Rotterdam ook economisch zijn vruchten afwerpt. Toch doen Amsterdam en Utrecht het nog beter, en is het de taak voor regio Rijnmond om zich minder afhankelijk te maken van haven en industrie.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het NRC.